Askeleet sujuvaan aivotyöhön Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä

Hanketiedot

Hankenumero
190592

Hakija
Koulutuskuntayhtymä OSAO

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Raili Karttunen
raili.karttunen@osao.fi

Toteutusaika
1.2.2020 - 28.2.2021

Työsuojelurahaston päätös
3.2.2020
47 000 euroa

Kokonaiskustannukset
94 000 euroa

Tiivistelmä

Kehittämishankkeessa rakennetaan koulutuskuntayhtymän strategiatyöhön kytkeytyvä kognitiivisen ergonomian toimintamalli, jossa työn sujuvuutta ja työhyvinvointia kehitetään yhteisöllisesti ja sitouttaen organisaation eri tasot ja tahot kehittäen myös esimiestyön ja työsuojelun käytäntöjä. Tavoitteena on kognitiivista ergonomiaa parantamalla saavuttaa strategian kehittymistavoitteita. Uutta Työterveyslaitokselle on Aivotyön askeleet -malli, joka sisältää konkreettiset keinot kytkeä kognitiivinen ergonomia osaksi organisaation työkykyjohtamista sekä seurata edistymistä. Opetusala on merkittävä uusi avaus kognitiivisen ergonomian saralla, mutta nyt luotavaa kognitiivisen makroergonomian toimintamallia voi lähteä soveltamaan myös muille aloille. Ammatillisen opetuksen ollessa kyseessä hankkeessa saavutettavat hyvän kognitiivisen mikro- ja makroergonomian toimintamallit ja työn sujuvuuden ja toimintakyvyn vaikutukset voivat läikkyä kohti tulevaisuuden työelämää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raili Karttunen