Audiodokumentti nuorten aikuisten kokemuksista moderneissa työyhteisöissä

Hanketiedot

Hankenumero
210160

Hakija
Artlab Productions Oy

Toteuttaja
Taiteen Sulattamo ry

Lisätietoja
Anttoni Palm
anttoni@artlab.fi

Toteutusaika
1.6.2021 - 31.3.2022

Työsuojelurahaston päätös
15.3.2021
15 400 euroa

Kokonaiskustannukset
33 707 euroa

Tulokset valmistuneet
21.4.2022

Tiivistelmä

Yhdessä mielessä on genrerajoja rikkova tarinallinen audiodokumentti, joka kuljettaa kuuntelijan nuorten aikuisten kokemuksiin moderneissa työyhteisöissä. Nuorten ääni ja mielenmaisemat kuuluvat heiltä kerättävien kokemustarinoiden kautta. Hanke yhdistelee uniikilla tavalla tiedettä, taidetta ja yksilöllisiä kertomuksia ammattitason tuotannon avulla ja haastaa some-kampanjalla suomalaista työelämää tarttumaan ennaltaehkäisevään toimintaan mielen hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anttoni Palm

Tiedote

Audiodokumentti nuorten aikuisten kokemuksista moderneissa työyhteisöissä

21.4.2022

Tiivistelmä

Teosluonteinen audiodokumentti sukeltaa nuorten aikuisten mielenmaisemaan modernissa työelämässä. Audiodokumentissa (23 min) hyödynnetään monipuolisesti radion ilmaisukeinoja ja tarinallisuutta – siinä solmitaan yhteen sekä nuorten työntekijöiden kokemuksia että asiantuntijoiden näkemyksiä työssä jaksamisesta. Tuote on äänisuunnittelultaan kerroksinen ja ammattimaisesti toteutettu.

Hanketta varten kerättiin yli 100 tarinaa nuorilta aikuisilta Suomessa ja Euroopassa ja se toteutettiin yhteistyössä mielenterveysjärjestöjen, asiantuntija- ja tutkimuslaitosten sekä vapaaehtoisten kanssa.

Audiodokumenttia voidaan hyödyntää avauksena keskustelulle työssä jaksamisesta mm. työyhteisöissä, koulutuksissa ja oppilaitoksissa.

Tausta

Mielenterveyden ongelmat aiheuttavat eniten korvattuja sairauspoissaolopäiviä ja ne ovat lisääntyneet 16-34 -vuotiaiden ikäryhmässä tasaisesti viimeisen 15 vuoden ajan. Ne ovat myös yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy. Siksi on erityisen tärkeä keskittyä nuorten aikuisten työkyvyn ja työelämässä pysymisen tukemiseen. Hankkeessa halutaan haastaa työyhteisöt keskustelemaan työssä jaksamisesta ja pohtimaan konkreettisia ratkaisuja hyvinvoinnin tueksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Aineisto

Hanketta varten kerättiin yli 100 tarinaa nuorilta aikuisilta Suomessa ja Euroopassa. Kerätyt tarinat muodostavat myös tutkimusaineiston, josta nousevat teemat ohjaavat hanketta. Tarinat kerättiin yhteistyössä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa, joihin kuuluvat mm. Taiteen Sulattamo, MIELI Suomen Mielenterveys ry, ruotsalainen Balans, Euroopan mielenterveysjärjestö GAMIAN-Europe sekä Turun yliopisto. Audiodokumentti toteutettiin yhteisöllisesti vapaaehtoisten ja mielenterveystoipujien kanssa.

Menetelmät

Viime vuosina on kiinnitetty enenevässä määrin huomiota mielen hyvinvoinnin tärkeyteen osana työhyvinvointia. Nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyys on lisääntynyt ja heistä vain murto-osa palaa pysyvästi työmarkkinoille. Tilastot osoittavat että koronaviruspandemia on myös lisännyt työuupumuksen riskejä ja työntekijöiden psyykkistä oireilua. Hankkeessa keskeisessä asemassa on kokemusten käsittely kerronnallisuuden ja taiteen keinoin, tutkittuun tietoon nojaten.

Tulokset

Audiodokumentissa (23 min) hyödynnetään monipuolisesti radion ilmaisukeinoja ja tarinallisuutta – siinä solmitaan yhteen sekä nuorten työntekijöiden kokemuksia että asiantuntijoiden näkemyksiä työssä jaksamisesta. Tuote on äänisuunnittelultaan kerroksinen ja ammattimaisesti toteutettu. Hankkeessa tuotetaan lisäksi muuta tarinallista ja tutkittuun tietoon pohjaavaa materiaalia, jota hyödynnetään työyhteisöjen haastekampanjassa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Ääni on mediamuotona kokenut valtavaa suosion kasvua viimeisten vuosien aikana etenkin 18-39 -vuotiaiden keskuudessa. Audiodokumentti tarjoaa samaistuttavaa materiaalia työssä jaksamisen käsittelyyn. Sen tekemisessä on osallistettu vapaaehtoisia Suomessa ja Euroopassa, valtaosa työryhmästä on myös itse nuoria aikuisia. Audiodokumenttia voidaan hyödyntää avauksena keskustelulle työssä jaksamisesta mm. työyhteisöissä, koulutuksissa ja oppilaitoksissa.

Aineisto

Audiodokumentti nuorten aikuisten kokemuksista moderneissa työyhteisöissä. Loppuraportti Avaa