Autonomian rajat ja mahdollisuudet mikro- ja PK-yrityksissä (AURA)

Hanketiedot

Hankenumero
190127

Hakija
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Aalto-korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Eila Järvenpää
eila.jarvenpaa@aalto.fi

Toteutusaika
1.5.2019 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
175 398 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkitaan autonomian rajoja ja mahdollisuuksia mikro- ja PK-yrityksissä. Tämä tehdään tutkimalla omaehtoisen työnmuokkauksen käytäntöjä, johdon niihin kohdistamia odotuksia ja henkilöstön omia käsityksiä. Hanke toteutetaan toimintatutkimuksena. Aineistoa kerätään haastattelemalla yritysten johtoa, henkilöstölle suunnatulla kyselytutkimuksella ja nauhoittamalla työpajojen aikaisia keskusteluita. Lisäksi yrityksistä kerätään taloustietoa ja muuta taustatietoa dokumenttianalyysin avulla. Hankkeen lopussa vaikuttavuutta mitataan keräämällä siihen liittyvää haastattelu- ja kyselyaineistoa. Vertailuaineisto yleistämistä varten saadaan koko Suomen alueella toimivista mikro- ja PK-yrityksistä, jotka ovat useilta eri toimialoilta. Vaikka työnmuokkausta on tutkittu laajasti, ei autonomiajännitettä ole tutkittu riittävästi. Aiempi kvantitatiivinen tutkimus on keskittynyt pääosin työnmuokkauksen yksilöllisiin vaikutuksiin. Tämä pääosin laadullinen tutkimus täydentää tätä tutkimusta selvittämällä, miten työnmuokkaus tapahtuu mikrotasolla ja miten se voisi tukea toiminnan joustavuutta sekä työhyvinvointia ja tuloksellisuutta. Lisäksi tutkimusta tarvitaan siitä, miten työyhteisöt luovat edellytyksiä työnmuokkaukselle, tekevät sitä yhdessä ja miten sen yhteiset pelisäännöt muotoutuvat. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa paitsi osallistuvissa yrityksissä, myös muissa pienissä yrityksissä sekä suurempien yritysten ryhmissä hankkeessa toteutettavan kehittämismenetelmän avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eila Järvenpää