Auttajasta ammatinvaihtajaksi – Mikä terveydenhuollossa mättää?

Hanketiedot

Hankenumero
210262

Hakija
Marjo Ring

Toteuttaja
Marjo Ring

Lisätietoja
Marjo Ring
marjo.ring@welho.com

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2021
17 800 euroa

Kokonaiskustannukset
17 800 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa analysoidaan työnsä sote-alalla jättäneiden hoitajien alanvaihtoon johtaneita syitä. Alanvaihtoon johtaneita syitä analysoidaan palkkaa ja työoloja (esim. työajat, kiire) hienosyisempänä työntekijän kokemuksiin ja odotuksiin liittyvänä ilmiönä, hyödyntäen teoreettisena viitekehyksenä psykologisen sopimuksen käsitettä. Psykologisen sopimuksen käsiteen avulla voidaan tunnistaa ja tehdä näkyväksi sekä käytäntöihin että tunteisiin liittyviä organisaatioon kohdistettuja odotuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marjo Ring