Avaimet vaikuttavampaan strategian toteuttamiseen tutkimusyhteisössä

Hanketiedot

Hankenumero
200523

Hakija
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Toteuttaja
Emergy Oy

Lisätietoja
Maija Ojanen-Saloranta
maija.ojanen-saloranta@vtt.fi

Toteutusaika
15.1.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
44 750 euroa

Kokonaiskustannukset
89 500 euroa

Tulokset valmistuneet
11.1.2022

Tiivistelmä

Tämän kehittämishankkeen tavoitteena on tuottaa VTT:n lähijohtajille työkaluja ja valmiuksia tiimiläisten mukaan ottamiseen yhteiseen strategiaan sitoutumiseen, strategian eläväksi tekemiseen sekä strategiasta johdettavien päätösten toteuttamiseen. Kehittämishankkeeseen osallistuu VTT:n lähijohtajia noin 170. Hanke toteutetaan työpajoissa, case-klinikoina, parisparrauksena, välitehtävinä ja ohjausryhmätyöskentelynä. Kehittämishanke on VTT:lle merkittävä uuden strategian onnistumiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maija Ojanen-Saloranta

Tiedote

Avaimet vaikuttavampaan strategian toteuttamiseen tutkimusyhteisössä

11.1.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa tutkittiin tunnetoimijuuden merkityksestä strategian toimeenpanossa. Hankkeen kehittämismenetelmänä käytettiin tunnetoimijuusinterventiota, joihin osallistuivat kohdeorganisaation esihenkilöt (n. 180 henkilöä). Kehittämishanke tuotti tietoa siitä, miten tunnetoimijuutta vahvistavia palveluita voidaan tarjota strategioiden toteuttamisen apuna. Hankkeessa saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää työelämän tunnetaitoihin keskittyvien konseptien ja palvelutarjonnan kehittämisessä.

Lähtökohdat

Hankkeen tavoitteena oli tunneälykkäiden johtamisvalmiuksien kehittäminen läpi organisaation uuden strategian käyttöönoton yhteydessä. Valitsimme hankkeen toteutuskumppaniksi Emergy Oy:n. Emergyn kehittämiä työelämän tunnetaitokonsepteja on kehitetty ja hyödynnetty mm. Helsingin yliopiston CoPassion-tutkimushankkeessa sekä Jyväskylän yliopiston TUNTO (Tunnetoimijuus organisaatiomuutoksessa) -tutkimushankkeessa 2018-2020

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä olivat VTT:n esihenkilöt, noin 180 henkilöä, joista noin 130 työskentelee tutkimustiimien tai -alueiden johdossa ja 50 myynnin ja tukitoimintojen tiimien johdossa. Hanke toteutettiin n. 30 henkilön työpajaryhmissä. Ryhmistä viisi oli suomenkielisiä ja yksi englanninkielinen.

Menetelmät

Hankkeen kehittämismenetelmänä käytettiin tunnetoimijuusinterventiota: interaktiivisia työpajoja, case-klinikoita, parisparrausta ja välitehtäviä. Interventioiden aikana paneuduttiin VTT:n tunneilmastoon, siihen vaikuttaviin tekijöihin, määriteltiin tavoiteltua tunneilmastoa ja sen rakentamiseen tarvittavia tekijöitä. Työskentely toteutettiin pandemiatilanteen vuoksi täysin virtuaalisesti.

Vaikuttavuus

Hankkeen osallistujilta kysyttiin hankkeen päätteeksi, minkälaisia muutoksia he ovat työyhteisössään havainneet. 50 % mainitsi että oma tunneäly on kasvanut ja on saanut työkaluja tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn. 30% mainitsi, että tunteista puhutaan aiempaa avoimemmin. 30% mainitsi, että vuorovaikutus työyhteisössä on kehittynyt positiivisesti. Tiiminvetäjien rohkeus toimia hankalissa johtamistilanteissa on kasvanut.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Kehittämishanke tuotti Emergy Oy:lle tietoa siitä, miten tunnetoimijuutta vahvistavia palveluita voidaan tarjota strategioiden toteuttamisen apuna. Hankkeessa saatuja kokemuksia hyödynnetään Emergyn työelämän tunnetaitoihin keskittyvien konseptien ja palvelutarjonnan kehittämisessä.

Aineisto

Maija Ojanen-Saloranta, VTT. Avaimet vaikuttavampaan strategian toteuttamiseen tutkimusyhteisössä. Loppuraportti. 15.12.2021. Avaa