BAM Conference 2010, 14.-16.9.2010, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
110242

Hakija
Tiina Brandt

Toteuttaja
Tiina Brandt

Lisätietoja
Tiina Brandt
tiina.brandt@haaga-helia.fi

Toteutusaika
15.8.2010 - 31.10.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
500 euroa

Kokonaiskustannukset
905 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2010

Tiivistelmä

Mentoroinnin rooli nyt ja tulevaisuudessa

Hanke sisältää osallistumisen British Academy of Management -konferenssiin, joka on erittäin arvostettu konferenssi henkilöstöjohtamisen alalla. Konferenssiin hyväksyttiin Vaasan yliopistosta Tiina Brandtin ja Turun Kauppakorkeakoulun Maarit Laihon tutkimuspaperi mentoroinnista.

Tutkimuspaperin tavoite oli tutkia mentoroinnin roolia nyt ja tulevaisuudessa henkilöstöalan ammattilaisten näkökulmasta tarkasteltuna. E-lomakkeena tehtyyn kyselyyn vastasi 152 henkilöstöalan ammattilaista. He kertoivat kokemuksiaan mentoroinnista mentorin, aktorin ja organisaation kannalta. Tutkimus käsitteli erityisesti sitä millaisena HR-asiantuntijat näkisivät mentoroinnin roolin tulevaisuudessa ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia se tuottaa.

Tutkimusaineiston vapaat tekstiosuudet käsiteltiin kvalitatiivisena aineistona, sisällönanalyysia käyttäen. Tulokset ovat käytettävissä heti konferenssin aikana eli 14.9 alkaen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Brandt

Tiedote

Mentorointi on ajankohtaista henkilöstöjohtamisessa

31.10.2010

Kauppatieteiden tohtori
Tiina Brandt, Vaasan yliopiston yliassistentti,
osallistui 14.–16. syyskuuta 2010 Englannin Sheffieldissä
järjestettyyn johtamisen tutkimuksen konferenssiin. Hän jakoi
tietoa suomalaisista henkilöstöjohtamisen käytännöistä ja
mentoroinnin erityispiirteistä. Lisäksi hän verkostoitui lähinnä
englantilaisten alan tutkijoiden kanssa. Työsuojelurahasto tuki
Brandtin osallistumista konferenssiin.

 

Brandt ja tutkijatohtori
Maarit Laiho Turun kauppakorkeakoulusta hakivat
ensisijaisesti kommentteja mentorointitutkimuksiinsa niiden
kehittämiseksi ja jatkotutkimusideoiden saamiseksi. He pohjasivat
Sheffield-esityksensä kahteen tutkimukseensa.

 

Ensimmäisessä tutkimuksessa Brandt ja Laiho tutkivat mentoroinnin
etuja ja haittoja keskisuurissa ja isoissa organisaatioissa.
Toisessa työssä he paneutuvat henkilöstöjohtamisen ammattilaisten
kokemuksiin mentoroinnista.

 

Molemmista tutkimuksista kommentteja tuli kolmelta tarkastajalta
useita sivuja, mikä on harvinaista. Lisäksi esitykset herättivät
keskustelua mentoroinnin merkityksestä eri maiden organisaatioissa.

 

Saamiensa kommenttien perusteella kaksikko on parantanut
kirjoituksiaan. He pyrkivät julkaisemaan ainakin toisen
tutkimuksensa arvostetussa Journal of Vocational Behavior
-lehdessä.

Eurooppalaiset yliopistot olivat hyvin edustettuina
konferenssissa, jonka järjesti British Academy of Management (BAM).
Brandtista oli mielenkiintoista verrata eri maiden
tutkimusprosesseja ja aineiston keruumenetelmiä. Tarjolla oli
eritasoisia ja erilaisia esityksiä: Toiset perustuivat
satojentuhansien aineistoihin, toiset pieniin laadullisiin
aineistoihin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.bam.ac.uk

http://www.bam.ac.uk/site/cms/contentChapterView.asp?chapter=161