Bioaerosolien kulkeutumisen määrittäminen tartuntojen leviämisen estämiseksi

Hanketiedot

Hankenumero
110199

Hakija
Heidi Salonen

Toteuttaja
Heidi Salonen

Lisätietoja
Heidi Salonen
heidi.salonen@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2011 - 31.12.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
63 163 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2011

Tiivistelmä

Tarttuvat influenssa- ja flunssavirukset sekä erilaiset taudinaiheuttajabakteerit kuten Pseudomonas aeruginosa leviävät ympäristöön ihmisten uloshengityksen mukana.
Tutkimusprojektin tavoitteena on:
1) Määrittää ihmisen uloshengityksessä leviävien influenssa- ja yleisten flunssavirusten samoin kuin taudinaiheuttajabakteerien sisäilmapitoisuuksia ja niiden yhteyttä rakennuksen suunnitteluun ja käyttöön.
2) Tunnistaa ja määrittää bioaerosolien leviämiseen vaikuttavia mekanismeja rakennusten sisäilmassa seuraamalla bioaerosolien vapautumista.
3) Soveltaa tietoa virusten ja bakteerien kulkeutumisen kuvaamiseen sisäympäristöissä.

Tutkimuskohteina ovat viisi terveyskeskusta ja kaksi sairaalaa Brisbanessa Australiassa. Bioaerosolimittausten lisäksi tutkimuksessa kootaan yksityiskohtaista tietoa rakennuksen suunnittelun ja toiminnan tekijöistä. Ilmanvaihdon tehokkuus määritellään perustuen hiilidioksidimittauksiin ja rakennusten toiminnallisen ympäristön tarjoamaan tietoon. Lisäksi mitataan ilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Erilaisten toimintojen yhteyttä bioaerosolien leviämiseen selvitetään seuraamalla potilaiden liikkeitä ja toimintoja tutkittavissa rakennuksissa olevien videokameroiden sekä kyselyiden avulla.

Tulokset valmistuvat vuonna 2012. Tuloksista tiedotetaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Salonen

Tiedote

Hyvä sisäympäristö elvyttää ja parantaa

31.12.2011

Erityisasiantuntija
Heidi Salonen Työterveyslaitokselta on selvittänyt
muun muassa kirjallisuuskatsauksessa sisäympäristön parantavaa ja
elvyttävää vaikutusta hyvinvointipalvelutiloissa. Työsuojelurahasto
osallistui hankkeen rahoitukseen.

 

Sisäympäristön fyysisillä, sosiaalisilla ja symbolisilla tekijöillä
on merkitystä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Hyvää olo
lisääntyy, jos tilan ääniympäristö, valaistus ja
rakennusmateriaalit ovat sopivat. Tähän vaikuttaa myös tilan
ikkunallisuus ja luontonäkymä. Väreillä, taiteella ja musiikilla on
merkitystä sille, miten hyvin – tai huonosti – ihminen tilassa
ollessaan voi.

 

Erityisen paljon hyötyä tutkimustiedon soveltamisesta on
terveydenhuollon ympäristöjä suunniteltaessa. Tutkimukset
osoittavat, että ympäristösuunnittelulla voidaan tukea terveyttä ja
nopeuttaa paranemista.

 

Tutkimustieto sisäympäristön suunnittelijoiden avuksi

 


Hyvinvointia tukevan ympäristösuunnittelun avulla voidaan vähentää
stressiä ja ahdistusta, alentaa verenpainetta, vähentää kipua ja
kipulääkkeiden käyttöä sekä ehkäistä sekavuutta ja masennusta.
Viihtyisä ympäristö lyhentää sairaalassaoloaikaa, lisää potilaiden
ja työntekijöiden tyytyväisyyttä ja edistää yleistä terveyttä ja
paranemista.

 

Terveydenhuollon lisäksi tuloksista on hyötyä muidenkin julkisten
rakennusten suunnittelussa. Tällaisia ovat esimerkiksi
vanhustenhuolto, päiväkodit, koulut ja toimistot.

 

Vielä tarvitaan lisätutkimusta ennen kuin elvyttävistä ja terveyttä
tukevista ympäristöistä on saatu niin paljon tietoa, että sitä
voidaan soveltaa ohjeiksi suunnitteluun ja korjausrakentamiseen.
Toistaiseksi tiedosta hyötyvät eniten työsuojelu ja –terveyshuolto
sekä terveys- ja rakennusvalvonta.

 

Aiheesta on työn alla useita kansallisia ja kansainvälisiä
julkaisuja.

Toimittaja
Camilla Reinboth

Aineisto

Salonen Heidi, Lappalainen Sanna, Lahtinen Marjaana, Nevala Nina, Lehtelä Jouni, Knibbs Luke, Morawska Lidia, Reijula Kari. 2011. Sisäympäristön parantava ja elvyttävä vaikutus hyvinvointipalvelutiloissa – kirjallisuuskatsaus 7.12.2011 Avaa

Salonen H, Lahtinen M, Lappalainen S, Nevala N, Knibbs L, Morawska L, Reijula K. Physical characteristics of the indoor environment that affect health and wellbeing in healthcare facilities: A review. Intelligent Buildings International. 2013;5(1): 3-25 DOI: 10.1080/17508975.2013.764838

Salonen H, Lahtinen M, Lappalainen S, Nevala N, Knibbs L, Morawska L, Reijula K. Design approaches for promoting beneficial indoor environments in healthcare facilities: A review. Submitted to the Journal Intelligent Buildings International. 2013; 5(1):26-50 DOI: 10.1080/17508975.2013.764839

Salonen H, Lappalainen S, Lahtinen M, Nevala N, Knibbs L, Morawska L, Reijula K. Positive impacts of environmental characteristics on health and wellbeing in health care facilities. Paper 6G.1. Healthy Buildings 2012. 10th International Conference. Brisbane, Australia. 8-12 July 2012.

Salonen H, He C, Ling X, Dona N, Cheung J, Huygens F, Hargreaves M, Morawska L. Exposure to airborne fungi in Brisbane houses after the 2011 flood disaster. Paper 7H.7. Healthy Buildings 2012. 10th International Conference. Brisbane, Australia. 8-12 July 2012.

He C, Ling, X, Morawska L, Salonen H, Cho Cheung H. Investigation Indoor and Outdoor Particle Concentration Characteristics in Brisbane Homes after the Flood Disaster. Paper 1F.9. Healthy Buildings 2012. 10th International Conference. Brisbane, Australia. 8-12 July 2012.

Salonen H, Lappalainen S, Lahtinen M, Pasanen P, and Reijula K. Use of guideline and guidance values in the evaluation of indoor air problems. Free paper 6: Indoor Air Quality. A1008. 30th International Congress on Occupational Health (ICOH). Cancun, Mexico. March 18-23, 2012.

Salonen H, Duchaine C, Mazaheri M, Korawska L. Exposure to bioaerosols in the school environment in Brisbane, Australia. Abstract A1054. Poster session 6: Indoor Air Quality. 30th International Congress on Occupational Health (ICOH). Cancun, Mexico. March 18-23, 2012.

Knibbs L, Salonen H, Ranasinghe C, Grzybowski P, Bell S, He C,Hargreaves M, Morawska L. Monitoring airborne fungi and bacteria in a major teaching hospital, Brisbane, Australia. Abstract A1009. Poster session 6: Indoor Air Quality. 30th International Congress on Occupational Health (ICOH). Cancun, Mexico. March 18-23, 2012.

Salonen H, Lappalainen S, Lahtinen M, Knibbs L, Morawska L, Reijula K. The effect of indoor environment in health care areas on healing and reviving people [in finnish]. Final Report. The Finnish Work Environment Fund. 2012. 125 p.

Salonen H, Lahtinen M, Lappalainen S, Nevala N, Knibbs L, Morawska L, Reijula K. Hyvinvointia edistävän sisäympäristön ominaispiirteet hyvinvointipalvelutiloissa [in finnish]. Available on line at: http://www.sisailmayhdistys.fi/files/attachments/seminaari2012/sem2012_raportti-nettiin.pdf Sisäilmastoseminaari (Indoor Climate Seminar), 2012. Dipoli, Espoo, Finland. SIY report 30, p. 313-18.