BioEM2013, Joint Meeting of the Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association, 10.-14.06.2013, Kreikka

Hanketiedot

Hankenumero
113010

Hakija
Maria Tiikkaja

Toteuttaja
Maria Tiikkaja

Lisätietoja
Maria Tiikkaja
maria.tiikkaja@ttl.fi

Toteutusaika
1.4.2013 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2013
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 400 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

BioEM2013 on sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksia tutkivan kansainvälisen The Bioelectromagnetics Society:n (BEMS) ja vastaavan erooppalaisen yhteisön the European BioElectromagnetics Association:n (EBEA) yhteinen, neljän vuoden välein järjestettävä konferenssi. Vuonna 2013 konferenssi järjestetään kesäkuussa Thessalonikissa, Kreikassa.

Konferenssiin osallistumisen tavoitteena on tiedottaa tiedeyhteisöä Sydäntahdistinpotilaan työhönpaluun tukeminen – sähkömagneettisten häiriöriskien hallinta -hankkeen tuloksista ja julkaisuista. Konferenssi mahdollistaa myös uusien ammatillisten suhteiden luomisen alan muiden tutkijoiden kanssa sekä vanhojen kontaktien ylläpitoa. Tutkijakontaktit ovat välttämättömiä suunniteltaessa kansainvälistä yhteistyötä ja tutkimushankkeita. Konferenssiin osallistumisen tuloksena saadaan näkyvyyttä sydäntahdistin-hankkeelle ja onnistutaan mahdollisesti edesauttamaan tahdistinpotilaiden työhönpaluuta ja työturvallisuutta myös Suomen ulkopuolella.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maria Tiikkaja

Tiedote

Sydämentahdistimet vaikuttavat kestävän ulkoisia sähkömagneettisia kenttiä melko hyvin

15.8.2013

Työterveyslaitoksen tutkija
Maria Tiikkaja osallistui biosähkömagnetismin
maailmanlaajuisen ja eurooppalaisen yhdistyksen vuotuiseen
konferenssiin BioEM2013 Kreikan Thessalonikissa 10.–14. kesäkuuta
2013.

Työsuojelurahasto tuki konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Konferenssi on sähkömagneettisten kenttien terveysvaikutuksia
tutkivalle tiedeyhteisölle suurin ja merkittävin vuotuinen
kohtaamispaikka ja uusimman tiedon välityskanava.

Tiikkaja piti tilaisuudessa posteriesityksen
Electromagnetic fields and cardiac pacemakers/ICDs – is there a
risk of electromagnetic interference in occupational
environments?
Se kertoi Työterveyslaitoksen
tutkimushankkeesta, joka käsittelee sydäntahdistinpotilaan työhön
paluun tukemista (
Työsuojelurahaston hanke 107236).

Tiikkaja käsitteli menetelmiä ja tuloksia osiosta, jossa tehtiin
koehenkilömittauksia. Mittauksissa henkilöitä, joilla on
sydäntahdistin, altistettiin erilaisille matalataajuisille
magneettikentille laboratorio-oloissa.

Lisäksi mittauksia tehtiin erilaisissa työelämän tilanteissa,
joissa työntekijä voi altistua suhteellisen korkeillekin
sähkömagneettisille kentille. Näitä testiympäristöjä olivat kaupan
varashälytinportti, induktioliesi, hitsauslaitteen kaapeli, kaksi
matkapuhelinten tukiasemaa, sähköjuna sekä korkeajännitteiset
sähkölinjat.

Tulosten perusteella sydäntahdistimet vaikuttavat kestävän
ulkoisia sähkömagneettisia kenttiä melko hyvin.

Tiikkajan koko tutkimushanketta käsittelevä väitöskirjatyö on
loppusuoralla.

Esitys herätti paljon keskustelua. Myös ajatuksia mahdollisista
jatkotutkimuksista heräsi. Konferenssin tieteellinen anti oli
Tiikkajan mukaan suuri. Konferenssiesiintyminen toi itsevarmuutta
esittää julkisesti omia tutkimustuloksia.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tutkimus- ja kehityshanke 107236 Sydäntahdistinpotilaan työhön paluun tukeminen: sähkömagneettisten häiriöriskien hallinta. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=107236

www.bioem2013.org/bioem2013