Biologinen torjunta kasvihuoneissa – altistuminen, allergiat ja niiden ehkäisy

Hanketiedot

Hankenumero
118101

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Pirjo Hölttä
pirjo.holtta@ttl.fi

Toteutusaika
1.8.2018 - 31.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2018
187 000 euroa

Kokonaiskustannukset
315 758 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2021

Tiivistelmä

Tausta: Kasvihuoneviljely on kasvava ala Suomessa ja keskittynyt ruotsinkieliselle Pohjanmaalle. Nykyään tuholaisten torjuntaan käytetään vihannesviljelyssä lähes pelkästään biologista torjuntaa. Torjuntaeliöt ovat olleet laajamittaisessa käytössä noin 20 vuoden ajan, ja niiden tutkimus on ollut vähäistä. Tutkimuksen tavoite: selvittää kasvihuonetyön altisteet, jotka voivat aiheuttaa allergisia sairauksia, selvittää keuhko-, iho- ja allergiasairauksien yleisyyttä kasvihuonetyöntekijöillä, selvittää biologisten torjuntaeliöiden allergeeneja, laatia ohjeita sairastumisen ehkäisemiseksi ja kehittää allergiatestejä kasvihuonetyön altisteille. Tutkimus toteutetaan vuosina 2018-2020. Menetelminä ovat työhygieeniset selvitykset kasvihuoneissa, työntekijöiden oireiden ja sairauksien selvittäminen, aiemmin Työterveyslaitoksella tutkittujen potilastapausten analyysi, allergeenien tunnistaminen biokemiallisin menetelmin, koulutus ja tiedotus. Tulokset ovat käytettävissä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Hölttä