Bisfenolijohdannaiset ja muut nousevat kemikaalit – altistuminen ja terveysriskit rakennusalalla

Hanketiedot

Hankenumero
180027

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Simo Porras
simo.porras@ttl.fi

Toteutusaika
2.5.2019 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
23.10.2018
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
202 654 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoite on selvittää rakennusalan työntekijöiden altistumista mm. epoksihartseissa käytetyille bisfenoliyhdisteille sekä tulossa oleville uusille, ns. nouseville kemikaaleille (emerging chemicals), ja arvioida altistumiseen liittyviä terveysriskejä. Hankkeessa luodaan ohjeet, tavoitetasot ja toimenpidesuositukset altistumisen seurantaan sekä hallintaan. Bisfenoliyhdisteitä (bisfenoli A diglysidyylieetteri, bisfenoli A, bisfenoli F diglysidyylieetteri ja bisfenoli F) sisältävät epoksituotteet aiheuttavat ammattitauteja ihoallergioiden muodossa. Viime aikoina bisfenoli A:n lisäksi muutkin bisfenoliyhdisteet ovat herättäneet huolta myös ihmisen hormonitoimintaa häiritsevien vaikutusten takia. Hankkeessa selvitetään pääseekö kyseisiä aineita imeytymään elimistöön, mistä voisi seurata myös näitä terveysriskejä.

Työntekijöiden kokonaisaltistumista mitataan biomonitoroinnin avulla virtsanäytteistä. Altistumistietoa täydennetään työhygieenisin mittauksin pinnoilta, iholta ja ilmasta. Altistumistutkimuksia tehdään 7-10 eri työpaikalla.

Hanke edistää kansallisen kemikaaliohjelman tavoitetta selvittää työntekijöiden altistumista hormonitoimintaa häiritseville kemikaaleille. Myös Euroopan laajuisessa HBM4EU-biomonitorointihankkeessa hormonitoimintaa häiritsevät kemikaalit ovat erityisen kiinnostuksen kohteena, kuten myös uudet, ns. nousevat kemikaalit. Vastaavaa tutkimusta ei ole tehty aikaisemmin. Tulokset ovat käytettävissä vuonna 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Simo Porras