Boundaries of working life – international conference of doctoral students and researchers at the university of Tampere

Hanketiedot

Hankenumero
115094

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
pertti koistinen
pertti.koistinen@tuni.fi

Toteutusaika
15.9.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.4.2015
4 500 euroa

Kokonaiskustannukset
16 991 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Työn, työmarkkinoiden ja työelämän kehitystä luonnehtivat tällä hetkellä talouden globaali rakennemuutos, pitkään jatkunut taantuma, kasvavat tuloerot, työelämässä koettujen riskien kasvu sekä työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden kasvu kehitysmaista kehittyneisiin maihin. Nämä ja monet muut tekijät herättävät kysymyksiä siitä miten talouskriisi vaikuttaa tulevien sukupolvien työhön ja miten se muuttaa työn tekemisen ehtoja, työstä saatavaa korvausta, sosiaaliturvaetuisuuksien käyttöä ja työhön perustuvaa hyvinvointia. Avoimia kysymyksiä ovat edelleen se, miten nämä tekijät vaikuttavat työntekijäiden sosiaaliseen asemaan, työelämän suhteisiin, työelämän sukupuolijakoihin ja ylipäätänsä siihen millaisen paikan ansiotyö, informaali hoiva ja työssä kehittyminen tarjoavat työntekijöille Suomessa ja muualla maailmassa.

Nämä kysymykset olivat perusteena konferenssille ”Shaping and Reshaping boundaries of working life” joka järjestettiin Tampereen yliopissa lokakuussa 2015. Konferenssin pääosassa olisivat Työn ja hyvinvoinnin tohtorikoulutusohjelmasta (LabourNet) ja sen kanssa yhteistyössä olleiden ulkomaisten yliopistojen vasta valmistuneet tohtorit, joita kutsuttiin pohtimaan näitä asioista ja esittelemään omia tutkimustuloksiaan. Tämän lisäksi konferenssissa kuultiin muutaman kansainvälisesti tunnetun kokeneen tutkijan puheenvuorot sekä tohtorikoulutuksesta vastaavien ohjaajien puheenvuoroja.

Konferenssi kokosikin laajan osallistujakunnan ennen kaikkea Suomesta ja muista Euroopan maista mutta myös Japanista, Namibiasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista. Konferenssin ohjelma on kokonaisuudessa nähtävissä internetistä http://www.uta.fi/yky/labournetconference2015/index.html
Konferenssin parhaista esitelmistä kootaan konferenssijulkaisu, joka ilmestyy kevään 2016 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

pertti koistinen

Tiedote

Kongressi pohti työn tekemisen ehtoja

31.12.2015

Miten talouskriisi vaikuttaa tulevien sukupolvien työhön ja
miten se muuttaa työn tekemisen ehtoja, työstä saatavaa korvausta,
sosiaaliturvaetuisuuksien käyttöä ja työhön perustuvaa
hyvinvointia? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Tampereen
yliopiston järjestämässä kongressissa syyskuussa
2015.

Boundaries of working life – niminen kongressi kokosi
nuoria tohtoreita eri puolilta maailmaa. Kongressi oli Tampereen
yliopiston Työn ja hyvinvoinnin tutkimuksen
tohtorinkoulutusohjelman (LabourNet) järjestämä. LabourNet on yksi
menestyksellisimmistä tohtorinkoulutusohjelmista, josta on
valmistunut noin 30 tohtoria. Se on kansallinen mutta vahvasti
kansainvälisesti verkostoitunut tohtorinkoulutusohjelma.

Konferenssi kokosi esitelmöitsijöinä ja kuulijoina laajan
osallistujakunnan ennen kaikkea Suomesta ja muista Euroopan maista,
mutta myös Japanista, Namibiasta, Venäjältä ja Yhdysvalloista.
Kaksipäiväisessä konferenssissa pidettiin yli kolmekymmentä
esitelmää ja niistä käytiin vilkasta keskustelua.

Esitelmät
jakautuivat viiden teeman alle. Teemat olivat työvoiman
kansainvälinen liikkuvuus ja työ, työelämän riskit globaalissa
taloudessa, työn ja perheen yhteensovittaminen, sukupuoli työelämän
organisaatioissa ja työn ja hyvinvointivaltion tulevaisuus.

Konferenssin ohjelma on kokonaisuudessa nähtävissä internetistä
http://www.uta.fi/yky/labournetconference2015/index.html

Työsuojelurahasto on tukenut kongressin järjestämistä.

 

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Avaa