British Academy of Management, BAM 2010, 14-.16.9.2010, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
110243

Hakija
Maarit Laiho

Toteuttaja
Maarit Laiho

Lisätietoja
Maarit Laiho
maarit.laiho@utu.fi

Toteutusaika
15.8.2010 - 31.10.2010

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2010
500 euroa

Kokonaiskustannukset
879 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2010

Tiivistelmä

Esitän konferenssissa kaksi KTT Tiina Brandtin (Vaasan Yliopisto) kanssa laatimaani tutkimuspaperia. Molemmat paperit myös julkaistaan kokonaisuudessaan BAM 2010 konferenssijulkaisussa. Toinen papereista on otsikoitu ”Future of mentoring after five years – comments from HR-specialists in Finland”, ja se käsittelee henkilöstöasiantuntijoiden näkemyksiä mentoroinnin tulevaisuudesta suomalaisissa organisaatioissa. Toinen papereista puolestaan tarkastelee virallisen mentoroinnin etuja ja ongelmakohtia organisaation näkökulmasta. Paperi on otsikoitu seuraavasti: ”Benefits and drawbacks of mentoring as a formal human resource practice in medium-sized and large organisations”.

Molemmissa papereissa raportoimme yhteisen tutkimushankkeemme “Mentoroinnin rooli nyt ja tulevaisuudessa – henkilöstöjohdon näkemyksiä” tuloksia. Tavoitteenamme on kehittää papereita konferenssipalautteen pohjalta ja raportoida tutkimuksen tulokset 1-2 kansainvälisen journal-artikkelin muodossa. Myös suomenkielinen raportti tutkimuksen tuloksista on työn alla, ja se on tarkoitus toimittaa mm. tutkimukseen osallistuneisiin organisaatioihin.

Lisäksi esitän konferenssissa lyhyemmän toiseen tutkimusprojektiin perustuvan yhteispaperin (developmental paper): Maria Järlström, Maarit Laiho & Elina Niemelä: Mirroring HR function’s effectiveness against the expectations of top management. Tässä paperissa tarkastellaan henkilöstövoimavarojen johtamisen tuloksellisuuden mittaamista suomalaissa suuryrityksissä, ja myös se julkaistaan konferenssijulkaisussa.

BAM järjestää vuosittaisen konferenssinsa aina syyskuun alussa Englannissa. Konferenssin kattoteema on tänä vuonna “Management Research in a Changing Climate”, ja se jakaantuu kaiken kaikkiaan 28 pienempään teema-alueeseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Laiho

Tiedote

Kolmen henkilöstöjohtamistutkimuksen tulokset esillä

31.10.2010

Kauppatieteiden tohtori
Maarit Laiho osallistui BAM:n (British Academy of
Management) vuosittaiseen konferenssiin 14.–16. syyskuuta 2010,
Sheffieldissä. Hän esitti konferenssissa kolme tutkimuspaperia.
Aiheina olivat mentorointi ja henkilöstövoimavarojen mittaaminen.
Työsuojelurahasto oli myöntänyt Laiholle matkastipendin.

 

Konferenssin teema – henkilöstöjohtaminen muuttuvassa ympäristössä
– oli jaettu 28 alateemaan. Laiho osallistui
organisaatiopsykologian ja henkilöstöjohtamisen ryhmiin.
Konferenssi keräsi 550 osallistujaa.

 

Kaksi täyspitkää työtä ja yksi lyhyempi

Maarit Laiho esitti kaksi täyspitkää esitystä (full paper)
kauppatieteiden tohtori
Tiina Brandtin kanssa tekemästään tutkimuksesta.
Laiho on Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta, Brandt Vaasan
yliopistosta.

 

Toinen papereista käsittelee henkilöstöasiantuntijoiden näkemyksiä
mentoroinnin tulevaisuudesta suomalaisissa organisaatioissa; toinen
virallisen mentoroinnin etuja ja ongelmia organisaation
näkökulmasta. Molemmat esitykset herättivät keskustelua
mentoroinnin merkityksestä eri maissa ja organisaatioissa.

Kolmannen tutkimuspaperin (developmental paper) Laiho oli tehnyt
kauppatieteiden tohtorien
Maria Järlström ja
Elina Niemelä kanssa. Järlström on Vaasan
yliopistosta, Niemelä PricewaterhouseCoopers -yhtiöstä. Aiheena on
henkilöstövoimavarojen johtamisen tuloksellisuuden mittaaminen
suomalaissa suuryrityksissä.

Tämä paperi esitettiin niin sanotussa pyöreässä pöydässä, mikä
innosti osallistujia vilkkaaseen keskusteluun. Osallistujia
kiinnosti erityisesti henkilöstöjohdon rooli ja aloitteellisuus
tuloksellisuuden mittaamisen käytäntöjen vakiintumisessa.

Laiho sai palautteesta ja keskusteluista ideoita jatkotutkimukseen
ja eväitä, joilla työstää tutkimuspaperit artikkeleiksi
kansainvälisessä tieteellisessä aikakauskirjassa. Lisäksi hän
kirjoittaa suomenkieliset artikkelit.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://www.bam.ac.uk/site/cms/contentChapterView.asp?chapter=161

http://www.bam.ac.uk. http://www.bam.ac.uk/

British Academy of Management