Chatbot konsulttina – Automatisoidut keskustelut ratkaisuna työelämän haasteisiin

Hanketiedot

Hankenumero
220153

Hakija
Heidi Vepsäläinen

Toteuttaja
Heidi Vepsäläinen

Lisätietoja
Heidi Vepsäläinen
vepsalainen.heidi@gmail.com

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tiivistelmä

Pandemia muutti suomalaista työelämää pysyvästi. Monilla aloilla tietotyöläiset ovat siirtyneet kokonaan tai osittain etätyöhön. Kollegiaalisen tuen puutetta ja muita etätyöspesifejä ongelmia pyritään ratkaisemaan muun muassa automatisoiduilla sovelluksilla. Yksi tällainen on mikrokonsultoiva, työelämän haasteisiin tukea antava chatbot. Tämä tutkimus tarjoaa keskustelunanalyysin avulla tietoa siitä, mitkä ovat konsultoivan chatbotin hyödyt ja rajoitteet.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Vepsäläinen