CIE 2010 Lighting Quality & Energy Efficiency, 14.-17.3.2010, Itävalta

Hanketiedot

Hankenumero
110034

Hakija
Jukka Keränen

Toteuttaja
Jukka Keränen

Lisätietoja
Jukka Keränen
jukka.keranen@ttl.fi

Toteutusaika
1.3.2010 - 30.4.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
650 euroa

Kokonaiskustannukset
1 033 euroa

Tulokset valmistuneet
30.4.2010

Tiivistelmä

Hankkeen vastuuhenkilö

Jukka Keränen

Tiedote

Valaistustutkimukselle uutta virtaa

30.4.2010

Jukka Keränen hankki uusinta valaistustietoa
konferenssista, joka järjestettiin Wienissä, Itävallan
pääkaupungissa 14.–17. maaliskuuta 2010. Aiheina olivat
valaistuksen laatu, energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö
valaistuksessa. Konferenssipaikalla oli pieni valaisin-, ohjaus- ja
mittalaitevalmistajien näyttely. Työsuojelurahasto tuki Keräsen
osallistumista stipendillä.

 

Keränen esitti posteriesityksessään Työsuojelurahaston
rahoittamassa hankkeessa ”Valaistusolosuhteiden parantamisen
vaikutus koettuihin työolosuhteisiin ja työtyytyväisyyteen”
(107065) vuosina 2007–2008 saavutettuja tuloksia. Posterin muut
kirjoittajat ovat
Annu Haapakangas,
Marko Nyman ja
Valtteri Hongisto.

 

Hankkeessa kehitettiin muoviosia valmistavan tehtaan
valaistusjärjestelmää. Tulokset julkaistiin myös
abstraktikokoelmassa ja sähköisenä julkaisuna. Tulokset herättivät
Keräsen mukaan jonkin verran keskustelua posterin esityspaikalla.

 

Toimistotilat tutkinnassa käyttäjän vinkkelistä

 

Jukka Keränen seurasi konferenssissa valaistuksen laatua ja
energiatehokkuutta käsitteleviä esityksiä. Nämä ovat keskeisiä
aiheita Työterveyslaitoksella alkaneessa hankkeessa, jossa
tutkitaan käyttäjälähtöisiä toimistotiloja. Lisäksi tutkija seurasi
esityksiä, joissa käsiteltiin tulevia muutoksia valonlähteiden ja
valaistuksen standardeissa, mittauskäytännöissä ja lainsäädännössä.

 

Energiatehokkaiden ja käyttäjälähtöisten valaistusratkaisujen
merkitystä korostettiin useissa esityksissä. Energiatehokkuuden
parantamiseen ehdotettiin muun muassa led-tekniikan nykyistä
laajempaa hyödyntämistä ja päivänvalon huomioon ottamista
integroiduissa valaistusratkaisuissa.

 

Keränen aikoo hyödyntää konferenssissa hankkimaansa tietoa
sisäympäristölaboratoriossa ja työpaikoilla tehtävissä
tutkimuksissa ja kehittämishankkeissa.

 

Keränen osallistui ensimmäistä kertaa CIE-konferenssiin. Hänestä
CIE oli kapea-alaisempi kuin muut akustiikan kansainväliset
konferenssit, joihin on itse osallistunut. Kapea-alaisuus
mahdollisti keskittymisen ennalta suunniteltuihin aiheisiin.
Keräsen mielestä konferenssi toimi kokonaisuutena.

Toimittaja
Hannu Kaskinen