Cleaning in Tomorrow’s World, kansainvälinen ammattisiivousalan kongressi 28.-30.9.2014

Hanketiedot

Hankenumero
113288

Hakija
Siivoussektori Oy

Toteuttaja
Siivoussektori Oy

Lisätietoja
Tarja Valkosalo
tarja.valkosalo@puhtausala.fi

Toteutusaika
1.9.2013 - 1.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2013
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
74 667 euroa

Tulokset valmistuneet
1.12.2014

Tiivistelmä

Siivoussektori Oy järjestää neljännen kansainvälisen ammattisiivousalan kongressin Tampereella 28.-30.9.2014. Kongressin teemana on Cleaning Today – Challenges and Solutions.

Kongressin tavoitteena on koota tieto viimeisimmistä ammattisiivousalan tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä kutsua koolle tutkijat ja alan vaikuttajat kansainvälisesti esittelemään hyviksi koettuja käytäntöjä ja etsimään yhdessä ratkaisuja alan haasteisiin.

Tavoitteena on myös käynnistää ammattisiivousalan kansainvälinen kehittämisverkosto. Verkosto valitsee tutkimus- ja kehittämishankkeet, joiden tulokset kerätään perustettavaan julkiseen nettiportaaliin. Kongressiesitykset ovat tämän portaalin ensimmäiset aineistot. Kongressin esityksistä tehdään suomenkielinen kooste helpottamaan uuden tiedon leviämistä Suomessa.

Kongressi on suunnattu ammattisiivousalan tutkijoille sekä puhtauspalveluja tuottavien organisaatioiden johtajille, päälliköille ja esimiehille sekä alan asiantuntijoille ja kouluttajille.

Kongressin teemat ovat:

1. Ihminen ja työ, ml. ergonomia, työturvallisuus, työhyvinvointi, työssä jaksaminen, maahanmuuttajataustainen työvoima
2. Korkean hygienian tilat ja uudet tautia aiheuttavat mikrobit
3. Uuden tekniikan sovellukset alalla
4. Palvelutuotannon laatu ja tehokkuus
5. Kestävä kehitys puhtauspalvelujen tuotannossa
6. Puhtaus ja rakennuksen elinkaari, puhtaus sisäilmatekijänä

Lisätietoa kongressin internet-sivuilla www.cleaningcongress.fi

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Valkosalo

Tiedote

Ammattisiivousta pitää tutkia

1.12.2014

Ammattisiivouksen haasteet ovat eri maissa pitkälti yhtäläisiä.
Työvoiman saatavuus alalle on heikkoa eikä alalle tulevilla
työntekijöillä ole yleensä ammatillista koulutusta, todettiin
siivousalan kansainvälisessä kongressissa.

Siivousalan työntekijöiden alan koulutuksen puute näkyy
siivoustyön laadussa. Asian parantaminen edellyttäisi
työnantajaorganisaatioilta paneutumista työntekijöiden
perehdyttämiseen. Tätä asiaa pohdittiin Siivoussektori Oy:n
järjestämässä siivousalan kansainvälisessä kongressissa Tampereella
syyskuussa 2014. Kongressi oli nimeltään Cleaning Today –
Challenges and Solutions.

Useammissa kongressin esityksissä käsiteltiin sairaalasiivousta
sekä laadun mittaamista. Uudet  tauteja aiheuttavat mikrobit
kasvattavat luennoitsijoiden mukaan myös siivoushenkilökunnan
osaamistarpeita ja tämä edellyttäisi lisätutkimusta siivouksen
vaikutuksesta tartuntojen torjuntaan. Esitykset osoittivat myös,
että siivoustyön laadun mittaaminen kaipaa lisätutkimusta ja
mittareiden kehittymistä. Tällä hetkellä objektiivisille
mittareille ei ole yleisiä toimenpideraja-arvoja ja esimerkiksi
yleisesti käytettyjen ATP-mittausten tulokset ovat
laitekohtaisia.

Tutkimusta tarvitaan lisää

Kongressi antoi hyvän läpileikkauksen siivousalan puhuttavista
teemoista, mutta toi korostetusti esille, että alan korkeatasoista
tutkimusta tarvitaan lisää. Jo kongressin suunnitteluvaiheessa
todettiin, että alan tutkimus on vähäistä.

Syyskuisen kongressin tavoitteena on koota tieto viimeisimmistä
ammattisiivousalan tutkimus- ja kehittämishankkeista sekä kutsua
koolle tutkijat ja alan vaikuttajat kansainvälisesti esittelemään
hyviksi koettuja käytäntöjä ja etsimään yhdessä ratkaisuja alan
haasteisiin. Kongressin yksi tavoite olikäynnistää
ammattisiivousalan kansainvälinen kehittämisverkosto.

Verkosto valitsee tutkimus- ja kehittämishankkeet, joiden
tulokset kerätään perustettavaan julkiseen nettiportaaliin.
Kongressiesitykset ovat tämän portaalin ensimmäiset aineistot.
Kongressin esityksistä tehdään suomenkielinen kooste helpottamaan
uuden tiedon leviämistä Suomessa.

Suurin osa osallistujista oli Suomesta. Osallistujille tehdyn
kyselyn mukaan kongressi koettiin tarpeelliseksi: kongressi
toivottiin järjestettävän seuraavan kerran joko kahden tai kolmen
vuoden kuluttua. Kongressi oli järjestyksessään neljäs, edellinen
kongressi järjestettiin vuonna 2002.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Cleanliness and Service Sector http://puhtausala.fi/sites/puhtausala.fi/files/cleanliness-service_sector-lehti_web.pdf Avaa

www.cleaningcongress.fi