CLOTECH 2015, 11th Joint International Conference on Innovative Materials & Technologies in Made-up Textile Articles, Protective Clothing and Footwear, (CIOP-PIB), 17.-19.6.2015, Puola

Hanketiedot

Hankenumero
115049

Hakija
Kirsi Jussila

Toteuttaja
Kirsi Jussila

Lisätietoja
Kirsi Jussila
kirsi.jussila@ttl.fi

Toteutusaika
16.6.2015 - 5.8.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 794 euroa

Tulokset valmistuneet
5.8.2015

Tiivistelmä

Kylmässä vaatetus toimii ihmisen ja ympäristön rajapintana, jonka on suojattava ympäristön oloilta. Kosteutta kertyy vaatetukseen hikoilun seurauksena tai ulkopuolelta lumesta, rännästä tai teollisesta prosessista. Kosteus vaatetuksessa alentaa lämmöneristävyyttä merkittävästi ja lisää lämmön luovutusta kehosta. Kosteuden siirtyminen vaatetuksessa ja sen vaikutuksen suojausominaisuuksiin perustuvat monimutkaisiin fysikaalisiin mekanismeihin. Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida vaatetuksen sisäisen ja ulkopuolisen kosteuden vaikutuksia sekä lämmöneristävyyteen että lämmönluovutukseen kylmässä.

Tutkimuksessa mitattiin eri suojausmenetelmien lämmöneristävyys sääkammiossa (Ta= -5 °C, tuuli 0,3 m/s) olevalla lämpönukella. Sisäisen kosteuden vaikutus simuloitiin lisäämällä 300 g vettä alusvaatteeseen ja ulkopuolisen kosteus kaatamalla 2 300 g vettä lämpönuken päälle.

Tulokset osoittivat, että sekä vaatetuksen sisäisen että ulkopuolisen kosteuden vaikutus lämmöneristävyyteen oli riippuvainen suojausmenetelmän läpäisevyydestä. Kosteuden siirtymismekanismit ovat erilaiset kylmissä oloissa riippuen tuliko kosteus vaatetukseen sen sisä- vai ulkopuolelta. Konferenssissa esitettävät tulokset lisäävät suojavaatetusmateriaalien ominaisuuksien tuntemusta Arktisissa oloissa ja siten mahdollistavat tulevaisuudessa työntekijöiden paremman lämpömukavuuden, suoriutumisen ja hyvinvoinnin työssä haastavissa sääoloissa. Tulokset ovat julkisia kesäkuussa 2015 pidettävän konferenssin jälkeen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kirsi Jussila

Tiedote

Kosteus vaikuttaa vaatetuksen suojaominaisuuksiin kylmässä

5.8.2015

Työterveyslaitoksen tutkimusinsinööri
Kirsi Jussila on tutkinut väitöskirjaansa (TSR
113343) varten työntekijän
kylmänsuojavaatetuksen optimaalisia ominaisuuksia. Hän esitteli
esitarkastusvaiheessa olevan työn tuloksia
Clotech2015-konferenssissa, joka järjestettiin kesäkuussa 2015
Puolan Lodzissa.

Jussila käsitteli esityksessään vaatetuksen sisäisen ja
ulkopuolisen kosteuden vaikutusta vaatetuksen lämmöneristävyyteen
ja lämmönluovutukseen kylmässä.

Hikeä ja räntää

Kosteutta kertyy vaatetukseen hikoilusta tai ulkopuolelta
lumesta, rännästä tai teollisesta prosessista.

Sekä vaatetuksen sisäisen että ulkopuolisen kosteuden vaikutus
lämmöneristävyyteen on riippuvainen suojausmenetelmän
läpäisevyydestä. Kosteuden siirtymismekanismit ovat erilaiset
kylmissä oloissa siitä riippuen, tuleeko kosteus vaatetukseen sen
sisä- vai ulkopuolelta.

Kosteus vaatetuksessa alentaa lämmöneristävyyttä merkittävästi
ja lisää lämmön luovutusta kehosta. Kosteuden siirtyminen
vaatetuksessa ja sen vaikutukset suojausominaisuuksiin perustuvat
monimutkaisiin fysikaalisiin mekanismeihin.

Tutkimuksessa mitattiin eri suojausmenetelmien lämmöneristävyys
sääkammiossa olevalla lämpönukella. Pakkasta oli kammiossa viisi
astetta ja tuulen voimakkuus 0,3 metriä sekunnissa. Sisäisen
kosteuden vaikutus simuloitiin lisäämällä 300 grammaa vettä
alusvaatteeseen ja ulkopuolinen kosteus kaatamalla 2 300 grammaa
vettä lämpönuken päälle.

350 000 työntekijää altistuu kylmälle

Clotech-konferenssi on tärkeä tekstiili- ja vaatetusalan
kansainvälinen kokoontuminen, jonka aihealueita ovat suojavaatetus,
vaatetusfysiologia ja sen tutkimusmenetelmät, käyttömukavuus ja
hyvinvointi.

Konferenssia Jussila piti tasokkaana, ja hän sai hyödyllistä
palautetta, jota voi hyödyntää väitöskirjan viimeistelyssä. Hän
myös välittää konferenssissa saamansa muuta tietoa eteenpäin työ-
ja suojavaatevalmistajille.

Suomessa työssään altistuu kylmyydelle 350 000 henkilöä –
joko ulkona tai kylmissä sisätiloissa.

Työsuojelurahasto tuki Jussilan konferenssiosallistumista
matkastipendillä.

Toimittaja
Leena Huovila