Coaching of Global Careers -kirjoitustyö

Hanketiedot

Hankenumero
116456

Hakija
Raija Salomaa

Toteuttaja
Raija Salomaa

Lisätietoja
Raija Salomaa
raija.salomaa@uva.fi

Toteutusaika
17.10.2016 - 15.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
22.11.2016
4 000 euroa

Kokonaiskustannukset
4 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on kirjoittaa kirjankappale aiheesta ’Coaching of global careerist’ Palgrave Macmillanin kustantamaan kirjaan ’THE MANAGEMENT OF GLOBAL CAREERS: Exploring the Rise of International Work’. Kirjan toimittavat professorit Michael Dickmann, Vesa Suutari ja apulaisprofessori Olivier Würtz. Kirjassa on 13 kappaletta, jotka käsittelevät kansainvälisiä työuria eri näkökulmista ja kirjoittajat edustavat useita yliopistoja ympäri maailman.

Kirjoitettavan kappaleen tarkoituksena on yhdistää viimeisin tieto koskien kansainvälisiä työuria ja kansainvälistä coachingia siten, että alan tutkijat, opiskelijat ja henkilöstöjohdon ja henkilöstön kehittämisen edustajat voivat sitä hyödyntää. Kappaleessa määritellään sen keskeiset käsitteet, käydään läpi ulkomaan komennuksiin liittyvät haasteet, jotka vaikuttavat coachingiin ja käsitellään ulkomaan komennusten vaikutusta urapääoman kehittymiseen. Lisäksi luodaan katsaus kansainväliseen coachingiin. Kappaleessa käydään läpi myös teemaan soveltuvin osin erilaisia coachingissa käytettäviä teorioita ja malleja ja esitellään tähänastinen ulkomaan kontekstiin liittyvä coachingtutkimus. Lopuksi pohditaan, mitä tulisi tutkia tulevaisuudessa.

Kappale on kirjallisuuskatsaus, jonka toimitan päätoimittajille tarkastettavaksi joulukuussa 2016. Kirja julkaistaan suunnitelman mukaan vuoden 2017 kuluessa, ja Palgrave Macmillan-kustantamo huolehtii kirjan markkinoinnista ja jakelusta kansainvälisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Raija Salomaa

Tiedote

Coaching tueksi kansainvälisille urille

15.12.2016

Coaching soveltuu erinomaisesti kansainvälisesti työskentelevien henkilöiden tuki- ja kehittämismenetelmäksi.

Kansainväliset komennukset tuovat urapääomaa. Kansainvälinen toimintaympäristö muun muassa muuttaa ihmisten identiteettiä, ja siksi coaching voi olla hyvä tukimenetelmä, todetaan Raija Salomaan kirjoitustyössä.

Tämä kirjoitustyö on jatkoa tutkija Raija Salomaan väitöstutkimukselle.

Coaching on Salomaan mukaan suositeltava tuki- ja kehittämismenetelmä, koska se on muokkautuva. Coaching on toistaiseksi vähän käytetty ja myös vähän ulkomaankomennusten yhteydessä  tutkittu menetelmä.

Salomaan mukaan menetelmää pitäisikin tutkia lisää.  Jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää, miten aiemmat ulkomaankokemukset vaikuttavat coachattavien coaching-tarpeisiin.  

Koska coachingin on todettu kehittävän urapääomaa, olisi myös hyödyksi selvittää tätä lisää käyttäen pitkittäis- ja kvantitatiivisia menetelmiä. Myös coaching-kielen merkitystä kansainvälisessä kontekstissa tulisi selvittää lisää.

Työsuojelurahasto on tukenut Salomaan kirjoitustyötä stipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman