COLLA 2014, The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications, IARIA, 22.-26.6.2014, Espanja

Hanketiedot

Hankenumero
114252

Hakija
Tarja Leinonen

Toteuttaja
Tarja Leinonen

Lisätietoja
Tarja Leinonen
tarja.leinonen@oulu.fi

Toteutusaika
21.6.2014 - 10.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
20.5.2014
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 555 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2014

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on osallistua COLLA 2014, The Fourth International Conference on Advanced Collaborative Networks, Systems and Applications -konferenssiin ja esitellä siellä Työsuojelurahaston rahoittamaa ja Oulun Yliopiston Tuotantotalouden osaston sekä Psykologian yksikön toteuttamaa Kitkaton Kommunikointi (Kiko) -hanketta (englanniksi Frictionless Communication, FriCo). Konferenssiin ohjelmaan on merkitty hankkeesta posteresitys, jonka Kiko-hankkeen hanketyöryhmä on yhdessä laatinut. Esityksen nimenä on ”COMMUNICATION IS THE KEY! – Project ”Frictionless Communication” (FriCo)”.

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Kiko -hankkeen tavoitteena on ollut suomalaisten tuotanto- ja palveluyritysten vuorovaikutuksen kehittäminen niin yksilö-, työyhteisö- kuin organisaatiotasoilla. Hanke on toteutettu kolmen työpaketin kautta, joissa menetelminä on käytetty konsultatiivista työotetta, etnografiaa ja osallistuvaa suunnittelua. Tavoitteena on ollut implementoida hyviä vuorovaikutuskäytänteitä kohdeyritysten johtamisjärjestelmään. Hankkeen tuloksina on syntynyt uutta tietoa alan organisaatioiden vuorovaikutuskulttuureista ja niiden kehittämisestä sekä toimintamalleja hyvien käytänteiden levittämiseen, joista kohdeyritysten lisäksi hyötyy koko toimiala.

Kitkaton kommunikointi on avainasemassa!

Lisätietoja: www.kiko-hanke.com

Hankkeen vastuuhenkilö

Tarja Leinonen

Tiedote

Kitkaton kommunikointi-hanke esillä Sevillan kongressissa

10.8.2014

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation
innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat
työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin. Oulun
yliopiston tutkimushankkeen tavoitteena on suomalaisten tuotanto-
ja palveluyritysten vuorovaikutuksen kehittäminen niin yksilö-,
työyhteisö- kuin organisaatiotasoilla.

Tutkija
Tarja Leinonen osallistui Colla 2014 The Fourth
International Conference on Advanced Collaborative Networks,
Systems and Applications -konferenssiin, joka pidettiin Sevillassa,
Espanjassa kesäkuussa 2014. Pienimuotoisen kongressin keskeisenä
teemana olivat yhteistyötä helpottavat tekniset sovellukset.
Leinonen esitteli kongressissa Oulun yliopiston Kitkaton
kommunikointi -KIKO-hanketta (TSR
112299), jota Työsuojelurahasto tukee.

Vuorovaikutustaidoilla ja -kulttuurilla on yhteys organisaation
innovatiivisuuteen ja esimiestyöhön, jotka puolestaan vaikuttavat
työyhteisön toimintaan, tuloksellisuuteen ja hyvinvointiin.
KIKO-hankkeen tavoitteena on suomalaisten tuotanto- ja
palveluyritysten vuorovaikutuksen kehittäminen niin yksilö-,
työyhteisö- kuin organisaatiotasoilla.

Tilaisuus antoi tutkijalle näkemystä siitä, millaisia haasteita
työyhteisöissä kohdataan yhteistyötä vaativissa tilanteissa. Hän
totesi myös, minkälaisia sovelluksia näiden haasteiden
ratkaisemiseksi on eri puolilla maailmaa kehitetty tai ollaan
kehittämässä.

Konferenssi vakuutti, että teknologian ja sovellusten
kehittämisen lisäksi organisaatioiden sisäisen toiminnan
sujuvoittamisessa keskeisenä on yksilöiden ja ryhmien välinen
vuorovaikutus ja sen kehittäminen. Suomalaiset yritykset toimivat
globaalien yhteistyökumppaneiden kanssa ja tämä tulisi voida myös
ottaa huomioon yritysten vuorovaikutusta kehitettäessä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

www.iaria.org/conferences2014/COLLA14.html

Tutkimus- ja kehityshanke 112299: Kitkaton kommunikointi (KIKO) – Hanke tuotanto-organisaation vuorovaikutuksen kehittämiseksi. https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=112299

www.kikohanke.com