Community, Work and Family. The 4 th International Conference

Hanketiedot

Hankenumero
110367

Hakija
Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos, Sosiaalitutkimuksen keskus (SOCRU)

Toteuttaja
Tampereen yliopisto, Sosiaalitutkimuksen laitos, Sosiaalitutkimuksen keskus (SOCRU)

Lisätietoja
Jouko Nätti
jouko.natti@uta.fi

Toteutusaika
19.5.2011 - 15.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
19.10.2010
8 600 euroa

Kokonaiskustannukset
123 079 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2011

Tiivistelmä

The 4th International Community, Work and Family (CWF) -konferenssi on monitieteinen sekä perheen ja työn yhteensovittamisen että yhteisöjen kehittämisen kysymyksiin keskittyvä tapahtuma. 19.–21.5.2011 järjestettävä konferenssi (http://www.uta.fi/laitokset/sostut/tapahtumat/cwf2011/) kokoaa yhteen noin 200 eri tieteenaloja edustavaa tutkijaa ja ammattilaista eri maista.

Konferenssin tavoitteena on vahvistaa keskustelua yhteisöjä, työtä ja perhettä ja niiden rajapintoja koskevista ajankohtaisista aiheista ja kehityssuunnista. Toinen keskeinen tavoite on luoda maiden ja tieteiden välisiä aktiivisia tutkijoiden ja opiskelijoiden yhteistyöverkostoja. Kolmanneksi konferenssi pyrkii luomaan keskusteluyhteyksiä tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välille. Konferenssi lisää suomalaisen tutkimuksen näkyvyyttä ja edesauttaa suomalaisten tutkijoiden ja opiskelijoiden kansainvälistä verkottumista. Samalla se tuottaa arvokasta tietoa poliitikoille sekä eri alojen ammattilaisille.

Konferenssissa järjestetään useita perheen ja työn yhteensovittamiseen keskittyviä sessioita. Näiden sessioiden pohjalta Eriikka Oinonen ja Katja Repo toimittavat perheen ja työn yhteensovittamisen kysymyksiin pureutuvan artikkeliteoksen PerLan julkaisusarjassa. Julkaisun käsikirjoituksen on määrä valmistua joulukuussa 2011 ja kirja ilmestyy tammi-helmikuussa 2012.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jouko Nätti

Tiedote

Konferenssi pureutui työn ja perheen yhteensovittamiseen

15.6.2011

Neljäs kansainvälinen Community, Work and Family -konferenssi
pureutui työn ja perheen yhteensovittamisen sekä yhteisöjen
kehittämisen kysymyksiin Tampereella 19.–21. toukokuuta 2011.

Konferenssin järjesti Tampereen yliopiston Sosiaalitutkimuksen
keskus, ja sitä rahoitti Työsuojelurahasto tiedotus- ja
koulutusmäärärahalla.

Monitieteinen konferenssi oli järjestäjän mukaan menestys, ja se
kokosi osallistujia 195 eri puolilta maailmaa. Huomionarvoista on,
että osallistujat edustivat sekä tutkijoita –
sosiaalitieteilijöitä, psykologeja ja muita
käyttäytymistieteilijöitä, talous- ja hallintotieteilijöitä, alue-
ja maantieteilijöitä – että käytännön toimijoita, joiden
vuoropuhelua ja yhteistyötä konferenssi vahvisti.

Mukana oli myös opiskelijoita. Konferenssi avasi yhteistoiminnan
yliopiston ja ammattikorkeakoulun välillä, sillä yhteensä 20
opiskelijaa Tampereen ammattikorkeakoulusta otti osaa konferenssin
tieteelliseen ohjelmaan ja avusti kaupunkioppaina.

Kolmena konferenssipäivänä oli kolme yleisluentoa ja yhdeksän
temaattista sessiota, joissa kussakin oli kolmesta viiteen
esitelmää.

Konferenssin kolme pääpuhujaa professori
Claire Wallace (University of Aberdeen),
professori
Anne Lise Ellingsaeter (University of Oslo) ja
akatemiaprofessori
Anne Kovalainen edustivat alansa kansainvälistä
kärkeä.

Community, Work and Family -lehti julkaisi oman teemanumeron
konferenssissa esitetyistä papereista. Teemanumeron kokosivat
professorit
Jouko Nätti ja
Liisa Häikiö. Konferenssin valikoitujen esitysten
pohjalta on myös työstetty
Eriikka Oinosen ja
Katja Revon toimittama kirja ”Women, Men and
Children in Families Private Troubles and Public Issues”.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Oinonen Eriikka, Repo Katja (eds). 2013. Women, Men and Children in Families Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere Univerity Press. ISBN 978-951-44-9118-4 (print) ISBN 978-951-44-91-33-7 (pdf)

Kirjan myynti: Granum http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=23485

Community, Work & Family Volume 15, Issue 4, 2012 Special Issue: Flexible Work and Work-family Interaction ISSN 1366-8803 (Print), 1469-3615 (Online)

http://www15.uta.fi/conference/cwf2011