Conference of European Society for Health Medical Sociology – Health inequalities over the life course 30.8. – 1.9.2012, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
112200

Hakija
Tiina Pensola

Toteuttaja
Tiina Pensola

Lisätietoja
Tiina Pensola
tiina.pensola@ttl.fi

Toteutusaika
15.6.2012 - 30.9.2012

Työsuojelurahaston päätös
8.6.2012
600 euroa

Kokonaiskustannukset
1 028 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2012

Tiivistelmä

Tavoitteena on tarkastella missä määrin tuloerot selittävät ammattiryhmien välisiä kuolleisuuseroja ja työttömien korkeaa kuolleisuutta. Tarkoituksena on arvioida myös työttömyyden yhteyttä ammattiryhmien kuolleisuuseroihin.

Aineistona on Tilastokeskuksen vuoden 2000 työvoimaan kuuluneiden 25-64-vuotiaiden väestörekisteriin ja vuosien 2001-2007 kuolleisuusrekistereihin perustuva agregoitu aineisto, joka käsittää palkansaajien 12,8 miljoonaa henkilövuotta ja 27 417 kuolemaa sekä työttömien 1,9 miljoonaa henkilövuotta ja 14 378 kuolemaa. Aineisto on analysoitu mm. Poisson regressiolla, ikävakioiduilla kuolleisuusluvuilla ja elinajanodotteilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Pensola

Tiedote

Terveys heikkenee työttömällä nopeasti

30.9.2012

Työterveyslaitoksen erikoistutkija
Tiina Pensola osallistui Euroopan
terveyslääketieteelliseen sosiologian konferenssiin (ESHMS), jossa
keskityttiin elämänaikaisiin terveyseroihin. Pensola kuvasi
esityksessään, missä määrin tuloerot selittävät Suomessa
ammattiryhmien kuolleisuuseroja naisilla ja miehillä. Konferenssi
järjestettiin 29.8–1.9.2012 Hannoverissa, Saksassa.
Työsuojelurahasto oli myöntänyt Pensolan osallistumisen
stipendin.

Pensola arvioi myös työttömyyden yhteyttä ammattiryhmien
kuolleisuuseroihin sekä tulojen, työttömyyden pitkittymisen ja
alkoholin yhteyttä työttömien kuolleisuuteen. Kuolleisuusaineisto
on peräisin vuosilta 2001–2007. Esityksen muut tekijät ovat
Katja Kesseli ja
Riikka Shemeikka.

Pensola intoutui saamansa palautteen perusteella kirjoittamaan
esityksestään artikkelin. Hän toivoo ehtivänsä kirjoittaa sen
vuodenvaihteessa ja tarjoamaan sitä englanninkieliseen
ammattiterveyden tai sosiaaliepidemiologian lehteen.

Professori
Johannes Siegristin kunniaksi järjestetyssä
symposiumissa puhui viisi merkittävää psykososiaalisia tekijöitä
tutkinutta eurooppalaista tiedemiestä, joukossa myös professori
Mika Kivimäki. Rinnakkaissessioissa kuultiin 239
esitystä. Pensolan mielestä esitelmät oli hyvin valittu, sillä hän
kuunteli lähes poikkeuksetta korkealaatuisia esityksiä. Antia
lisäsivät esityksistä siinneet keskustelut.

Erikoistutkija Pensola pitää tilaisuutta innostavana uransa
kannalta. Hän aikoo pohtia tarkemmin työn psykososiaalisten
pitkäaikaisvaikutusten tutkimista eri väestöryhmissä ja
psykososiaalisten ulottuvuuksien käyttöä.

Hannoverissa Pensola teki osaltaan suomalaista tutkimusta
tunnetuksi sekä solmi uusia tutkijayhteyksiä ja elvytti muutaman
tärkeän vanhan yhteyden.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

http://eshms-dgms-2012.de