COSMO – kosmopoliittiset paluumuuttajat ja suomalainen työelämä

Hanketiedot

Hankenumero
220142

Hakija
Turun yliopisto

Toteuttaja
Turun yliopisto

Lisätietoja
Eriikka Paavilainen-Mäntymäki
ejpama@utu.fi

Toteutusaika
1.1.2023 - 31.12.2024

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2022
130 000 euroa

Kokonaiskustannukset
167 060 euroa

Tiivistelmä

Kosmopoliittipaluumuuttajilla on kansainvälistä tietotaitoa ja suomalainen identiteetti, tarjoten suomalaisyrityksille kilpailuetua. Työllistyminen Suomessa on heille kuitenkin usein vaikeaa. Tutkimuksessa luodaan paluumuuttaja-työnantaja-vuoropuhelussa uudenlaisia kansainvälisen osaamisen hyödyntämismalleja. Tätä työelämäintegraatiota tutkitaan reaaliaikaisen ja retrospektiivisen aineiston kautta. Tulokset edistävät Suomen houkuttelevuutta, yhteiskunnallista sallivuutta ja paluumuuttoprosessia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eriikka Paavilainen-Mäntymäki