Critical perspectives on professional learning, 17.6.2013 ja the 8th RWL 2013, 19.-21.6.2013, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
113158

Hakija
Susanna Paloniemi

Toteuttaja
Susanna Paloniemi

Lisätietoja
Susanna Paloniemi
susanna.paloniemi@jyu.fi

Toteutusaika
15.6.2013 - 15.8.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 500 euroa

Tulokset valmistuneet
15.8.2013

Tiivistelmä

Matka koskee osallistumista kahteen työssä oppimista koskevaan kansainväliseen konferenssiin.

Critical perspectives on professional learning (Leeds) -konferenssissa esitellään Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen Ryhmätoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sairaalan päivystysalueella keskeisimpiä tuloksia. Esityksessä kuvataan moniammatillisen yhteistoiminnan haasteita ja ehtoja, erilaisia toteutumisen tapoja sekä moniammatillisen yhteistyön kehittämisestä sairaalaorganisaatiossa.

Researching Work and Learning (Stirling) -konferenssin esityksessä tarkastellaan ammatillista identiteettiä ja toimijuutta näkökulmina työssä oppimiseen. Esitys pohjautuu ammatilliseen toimijuuteen ja työssä oppimiseen liittyvään tutkimus- ja kehittämishankkeeseen (Suomen Akatemian PROAGENT-hanke sekä Työsuojelurahaston Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä -hanke). Hankkeen tavoitteena on edistää erilaisten työelämäinterventioiden avulla 1) työntekijöiden ammatillista uusiutumista ja työssä oppimista sekä 2) työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittymistä.

Matkan tavoitteena on saada tietoa työssä oppimisen ja työelämän kehittämisen ajankohtaisista kehityssuunnista, vahvistaa kansainvälisiä yhteistyösuhteita sekä verkostoitua tutkjoiden ja työelämänkehittäjien kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Paloniemi

Tiedote

Päivitystä työssä oppimisen tutkimuksen kansainvälisiin trendeihin

15.8.2013

KT
Susanna Paloniemi Jyväskylän yliopistosta
osallistui kesällä 2013 kahteen työssä oppimista käsitelleeseen
kansainväliseen konferenssiin Iso-Britanniassa. Työsuojelurahasto
tuki osallistumisia matkastipendillä.

Tilaisuuksista ensimmäinen oli Critical perspectives on
professional learning -konferenssi, joka järjestettiin 17.
kesäkuuta 2013 Leedsin yliopistossa.

Kansainvälinen tutkijajoukko esitteli siellä tutkimuksia ja
hankkeita ammatillisen oppimisen ja kehittymisen alueelta
erityisesti käytäntöperustaisen oppimisen näkökulmasta eri
työelämän toimialoilta. Toimialoista erityisesti terveydenhuollon
kenttä oli vahvasti esillä.

Paloniemi esitteli yhdessä
Kaija Collinin kanssa Työsuojelurahaston
rahoittamaa hanketta ryhmätoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön
kehittämisestä sairaalan päivystysalueella (TSR 109295).

Esitys nosti esiin kriittisiä näkökohtia moniammatillisuuden
muodoista, toteutumisen ehdoista, intresseistä ja
kehittämismahdollisuuksista. Lisäksi esitys pureutui
moniammatillisen toimintatavan ja työssä oppimisen sekä
ammatillisen kehittymisen kysymyksiin. Hankkeen tulosten
perusteella kiinnityttiin moniammatillisuuden kehittämisen
haasteisiin.

Esityksestä on laadittu kirjallinen artikkeli, joka on julkaistu
konferenssin www-sivuilla.

Konferenssissa todentui, että terveydenhuollon alueen koulutus
on Suomessa vielä moniammatillisuuden näkökulmasta lapsen kengissä.
Moniammatillisesta terveydenhuollon koulutuksesta brittitutkijoilla
on paljon kokemusta ja tutkittua tietoa.

 

Uusia ideoita

Toinen konferenssi oli Skotlannissa sijaitsevan Stirlingin
yliopiston isännöimä järjestyksessä kahdeksas työssä oppimisen
tutkimuksen kansainvälinen konferenssi 8th Researching Work and
Learning 2013, joka pidettiin 19.–21. kesäkuuta.

Työssä oppimisen tutkimuksen alueen keskeisimpään konferenssiin
osallistui noin 300 osallistujaa eri maista.

Paloniemen esitys yhdessä
Anneli Eteläpellon,
Katja Vähäsantasen ja
Päivi Hökän kanssa pureutui ammatilliseen
toimijuuteen ja tarkasteli kysymystä, miksi ammatillinen toimijuus
on työssä oppimisessa ja ammatillisessa kehittymisessä
keskeinen.

Esitys perustui sekä Suomen Akatemian (Proagent) että
Työsuojelurahaston (TSR 112125) rahoittamien hankkeiden
sisällöille.

Esitys tarkasteli ammatillisen toimijuuden käsitettä
teoreettisesti ja pohti kysymystä toimijuuden ja työssä oppimisen
suhteesta. Meneillään olevan interventiohankkeen avulla esitettiin
kolmitasoisen toimijuuden vahvistamisen malli, jolla pyritään
tukemaan ja vahvistamaan henkilöstön ja organisaatioiden
toimijuutta muuttuvassa työssä. Konteksteina ovat kasvatus- ja
terveydenhoitoalan työt.

Molemmissa konferensseissa oli keskeistä kansainvälisten
yhteistyösuhteiden vahvistaminen ja rakentaminen – myös yhteisen
tutkimushankkeen suunnittelu. Sisällöllisesti konferenssit
auttoivat ymmärtämään kansainvälisten erojen ja yhtäläisyyksien
merkitystä, kohdentamaan omaa tutkimusta uudella tavalla ja
eksplikoimaan tuloksia. Myös uusia ideoita interventioiden
toteuttamiseen, pedagogiseen ja tutkimuksen tekemisen metodologiaan
liittyen tuli paljon.

Työssä oppimisen tutkimuksen näkökulmasta keskeistä oli saada
päivitys niistä kansainvälisistä trendeistä – esimerkiksi
mediayhteiskunnan, koulutuspolitiikan ja johtamisen näkökulmista –,
jotka tekevät maailmalla tuloaan. 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

http://www.stir.ac.uk/education/researching-work-and-learning. http://www.stir.ac.uk/education/researching-work-and-learning/