CWF 2011, Community, Work and Family IV International Conference, 19.-21.5.2011, Tampere

Hanketiedot

Hankenumero
111020

Hakija
Anne Savolainen

Toteuttaja
Anne Savolainen

Lisätietoja
Anne Savolainen
anne.savolainen@jyu.fi

Toteutusaika
1.5.2011 - 1.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.1.2011
500 euroa

Kokonaiskustannukset
500 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2011

Tiivistelmä

Anne Savolainen osallistuu Community, Work and Family IV International Conference -kongressiin, joka järjestetään 19-21.5.2011 Tampereella. Tämä kansainvälinen ja monitieteellinen kongressi keskittyy yhteisöihin, työhön ja perheeseen liittyviin tekijöihin sekä näiden vuorovaikutukseen.

Savolainen pitää kongressissa esitelmän ”Well-being at work: managers as targets of workplace bullying”. Esitelmä käsittelee johtajien ja esimiesten kokemuksia työpaikkakiusaamisen kohteina. Savolainen on tekemässä Jyväskylän yliopistossa puheviestinnän oppiaineeseen väitöskirjatutkimusta, johon esitelmä perustuu.

Savolainen tekee esitelmän yhdessä ohjaajansa professori Maili Pörhölän kanssa, mutta toimii yksin esitelmän pitäjänä ja matka-apurahan hakijana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Savolainen

Tiedote

Pomo voi olla työpaikkakiusattu

1.6.2011

Anne Savolainen osallistui kansainväliseen
kongressiin, joka järjestettiin 19.–21. toukokuuta 2011 Tampereen
yliopistossa. Kongressissa tapasivat yhteisön, työn ja perheen sekä
näiden kytkösten tutkijat. Savolainen käsitteli esitelmässään
johtajien ja esimiesten kokemuksia työpaikkakiusaamisen kohteina.
Työsuojelurahasto tuki Savolaisen osallistumista stipendillä.

Savolainen kuvaili sekä johtajien työhön että ja persoonaan
kohdistuvaa kiusaamista. Kiusaajissa oli sekä johtajien ja
esimiesten alaisia, kollegoita että omia johtajia.

Esitelmä herätti monia kysymyksiä ja vilkasta keskustelua.
Savolainen arvioi saamansa palautteen erittäin hyödylliseksi, sillä
se auttoi työstämään väitöskirjaa. Puheviestinnän väitöskirja on
valmisteilla Jyväskylän yliopistossa.

Savolainen arvosti myös kongressissa saamaansa tietoa muista
aihepiirinsä tutkimuksista ja tutkimusaineistoista. Hänestä
kongressi oli korkeatasoinen ja monipuolinen.

Monitieteinen kongressi oli Savolaisen mielestä erinomainen
paikka esitellä suomalaista tutkimusta ja verkostoitua
kansainvälisesti työhyvinvoinnin asiantuntijoiden kanssa. Esitelmän
toinen tekijä on Savolaisen ohjaaja, professori
Maili Pörhölä, mutta Savolainen piti esitelmän
yksin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen