Demokratiainnovaatiot osana organisaation päätöksenteon demokratisoimista

Hanketiedot

Hankenumero
200488

Hakija
Mikko Värttö

Toteuttaja
Mikko Värttö

Lisätietoja
Mikko Värttö
mikko.vartto@hotmail.com

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.6.2021

Työsuojelurahaston päätös
10.11.2020
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, kuinka organisaatiot voivat vahvistaa erilaisten sidosryhmien osallistumismahdollisuuksia tuloksekkaasti ja samalla demokratiaa vahvistavasti. Tutkimuksessa tarkastellaan uudenlaisten demokratiainnovaatioiden mahdollisuuksia ja haasteita sekä niiden ja olemassa olevien päätöksentekoprosessien suhteita. Tutkimuksen tulokset perustuvat tutkimuskirjallisuudesta tehtävien päätelmien sekä organisaatioissa kerätyn empiirisen aineiston analyysille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Värttö