Digiajan strategia -kirjan käsikirjoituksen työstäminen

Hanketiedot

Hankenumero
115320

Hakija
Virpi Hämäläinen

Toteuttaja
Virpi Hämäläinen

Lisätietoja
Virpi Hämäläinen
virpi.hamalainen@iki.fi

Toteutusaika
1.9.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
26.5.2015
2 500 euroa

Kokonaiskustannukset
2 500 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Perinteinen strategia-ajattelu on lähtenyt olettamuksesta, että organisaatiolla on strategia – suunnitelma tai joukko tavoitteita, joita se pyrkii parhaansa mukaan toteuttamaan. Sittemmin on havaittu, että strategia voi tarkoittaa myös tekoja ja toimenpiteitä, joita yritys tekee joko suunnitellusti tai suunnittelematta. Työn alla olevassa kirjassa nostamme esiin kolmannen, edellisistä poikkeavan näkökulman strategiaan. Kirja tarkastelee strategista johtamista yksilön kokeman merkityksen näkökulmasta.

Kirjassa pureudutaan siihen, miten ihmisten merkityksiin voi vaikuttaa sekä siihen miten strategista ajattelua voi ruokkia ihmisissä. Toisin kuin suurin osa strategisen johtamisen teoksista, kirja lähestyy siis aihetta pääsääntöisesti yksilön, ei organisaation, näkökulmasta. Kirja rakentuu kolmen toisiinsa liittyvän ja nivoutuvan näkökulman ympärille, joista merkityksellinen strategia näkemyksemme mukaan muodostuu: oivallus, kokemus ja organisaation tila.

Organisaation strategia on viime kädessä se, minkä sen toteuttajat, ihmiset, kokevat merkitykselliseksi. Strategia merkitysten johtamisena edellyttää totutuista strategisen johtamisen perinteeseen liitetyistä ajattelutavoista ja työkaluista poisoppimista, uskallusta ajatella strategiasta toisin. Pohdimme kirjassa, mitä strateginen johtaminen merkitysten johtamisena vaatii organisaation johtamiskulttuurilta ja strategiatyön käytännöiltä.

Kirjan käsikirjoitus valmistuu joulukuussa 2015. Kirja julkaistaan keväällä 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö

Virpi Hämäläinen

Tiedote

Digimurros muuttaa johtamisen ihmislähtöisemmäksi

31.12.2015

Ihmislähtöinen ajattelu korostuu vahvasti nykyisessä digiajassa. Yksilöllisillä kokemuksilla on entistä suurempi painoarvo niin asiakastarpeiden tyydyttämisessä kuin organisaatioiden johtamisessa. Digiajan strategia -kirjan mukaan digimurros haastaa organisaation johtamisen monin tavoin.

Tekniikan tohtori, johdon konsultti Virpi Hämäläinen on kirjoittanut ajankohtaisen katsauksen nykyajan organisaatioiden johtamisesta. Tuore Digiajan strategia -kirja pureutuu aikamme keskeiseen muutostrendiin, digitalisaatioon.

Hämäläisen mukaan digitalisaatio koskettaa tavalla tai toisella jokaista organisaatiota ja sen vaikutukset ulottuvat liiketoiminnan digitalisoimista huomattavasti laajemmalle.

– Digimurros on avannut ovia kilpailulle ja asettanut kyseenalaisiksi monien yritysten liiketoimintamallit, Hämäläinen kirjoittaa.

Murros on myös demokratisoinut viestinnän: asiakkaat, yhteistyökumppanit ja henkilöstö osallistuvat yritysten toimintaan ja arvon luontiin entistä merkittävämmällä painoarvolla.

Erityisesti ihmislähtöinen ajattelu- ja toimintatapa korostuu tänä päivänä. Yksilöllisillä kokemuksilla on entistä suurempi painoarvo niin asiakastarpeiden tyydyttämisessä kuin organisaatioiden johtamisessa. Ilmiö haastaa johdon toimimaan uudella tavalla.

Organisaation joustettava ja opittava

Hämäläisen mukaan organisaatioiden ympäristössä tapahtuvat muutokset voivat olla arvaamattomia ja ennen näkemättömän nopeita. Harva yritys voi ennakoida, miten oma toimiala ja sen kilpailutilanne kehittyvät tulevaisuudessa.

Paras tapa varautua tähän on kehittää omaa organisaatiota joustavaksi ja nopeaksi oppimaan.

– Organisaatiokulttuurin vahvuus ja yrityksen muuntautumiskyky ovatkin keskeisimpiä digiajan organisaation menestymisen elementtejä – ja ehkäpä niitä ainoita asioita, joihin yrityksellä on murroksen keskellä aidosti omia vaikutusmahdollisuuksia, sanoo Hämäläinen.

Liiketoiminnan johtajat, konsultit ja kehittäjät voivat hyödyntää kirjan antia lisäämään ymmärrystä tämän ajan vaatimuksista yritysten strategiselle johtamiselle sekä organisaation kehittämiselle

Hämäläinen työsti kirjan käsikirjoitusta vuonna 2016 Työsuojelurahaston myöntämän stipendin avulla.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Hämäläinen Virpi, Maula Hanna & Suominen Kimmo, Digiajan strategia, 2016, Alma Talent, Helsinki. 240 s. ISBN 978-952-14-2494-6. Myyntikanava: shop.almatalent.fi