Digistressin mittaaminen ja ennakointi digitaalisen työn muotoilussa ja työhyvinvoinnin kehittämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
240121

Hakija
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Toteuttaja
Tampereen korkeakoulusäätiö sr

Lisätietoja
Jarmo Viteli
jarmo.viteli@tuni.fi

Toteutusaika
2.9.2024 - 31.5.2026

Työsuojelurahaston päätös
23.4.2024
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
136 201 euroa

Tiivistelmä

Tutkimuksessa jatkokehitetään ja validoidaan edellisessä TSR-hankkeessa tehtyä digistressimittaria huomioimaan digitaalisten alustojen, järjestelmien ja etätyön myönteiset ja kielteiset stressitekijät. Lisäksi testataan mittarin kykyä ennakoida digitaalista kuormitusta. Validoinnin osana selvitetään kaupallisten älylaitteiden soveltuvuus digistressin arviointiin. Toteutustapoina ovat kyselyt ja digistressimittaukset työpaikoilla ja etätyössä. Digitaalinen työkuormitus tunnistetaan haasteeksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarmo Viteli