Digitaalisten opetusympäristöjen ja digioppimisen mahdollisuudet: Muuttuva työelämä ja aikuisten maahan muuttaneiden työpaikalla toteutuva oppiminen

Hanketiedot

Hankenumero
117380

Hakija
Heidi Camilla Lehtovaara

Toteuttaja
Heidi Camilla Lehtovaara

Lisätietoja
Heidi Camilla Lehtovaara
heidi.lehtovaara@gmail.com

Toteutusaika
1.3.2018 - 13.3.2018

Työsuojelurahaston päätös
15.11.2017
1 200 euroa

Kokonaiskustannukset
1 550 euroa

Tulokset valmistuneet
13.3.2018

Tiivistelmä

Hankkeen nimi on ”Digitaalisten opetusympäristöjen ja digioppimisen mahdollisuudet: Muuttuva työelämä ja aikuisten maahan muuttaneiden työpaikalla toteutuva oppiminen”. Hanketta varten on haettu matkastipendiä, ja hanke toteutetaan osallistumalla kansainväliseen konferenssiin, joka pidetään New Yorkissa 2.-3.3.2018 (St John´s University, Manhattan Campus). Konferenssin otsikko on ”International Conference on e-learning & Innovative Pedagogies”. Konferenssin erityisteemana on tänä vuonna ”Digital Pedagogies for Social Justice”. Hankkeeni tavoitteena on konferenssiosallistuminen, esitelmän pitäminen konferenssissa, verkostoituminen, uuden asiantuntijatiedon omaksuminen sekä asiantuntijatiedon jakaminen Suomessa erilaisilla asiantuntijafoorumeilla. Lisäksi tulen kirjoittamaan osallistumisesta konferenssiin matkaraportin, artikkeleita eri julkaisuihin sekä sosiaaliseen mediaan (blogi). Tulokset ovat käytettävissä matkan jälkeen eli maali Menetelmät: esitelmä, kirjoitukset eli artikkelit ja julkaisut sosiaalisessa mediassa (blogit), matkaraportti Tulokset käytettävissä: heti konferenssin aikana ja jälkeen

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi Camilla Lehtovaara

Tiedote

Somea, mobiilia ja robotteja: digioppiminen tuo uusia mahdollisuuksia myös maahanmuuttajien opiskeluun

13.3.2018

Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset työvälineet tuovat uudenlaisia tapoja opettaa ja oppia. Uudet välineet palvelevat myös maahanmuuttajia; esimerkiksi suomen kielen opetusta voidaan tehostaa sosiaalisen median sovellusten ja mobiilioppimisen lisäksi robottien avulla. 

Uudet oppimisympäristöt, pelillisyys ja virtuaalitodellisuus tarjoavat hienoja mahdollisuuksia tehostaa opetusta, seurantaa ja arviointia peruskoulutasolta yliopistotasolle. 

– Opettaminen ja oppiminen edellyttävät kuitenkin laitteistoja ja osaamista. Sekä opettajat että oppilaat tarvitsevat tukea ja ohjausta jatkuvasti muuttuvien toimintaympäristöjen ja sisältöjen keskellä, sanoo asiantuntija, FM Heidi Lehtovaara.

Lehtovaara työskentelee Omnian Työelämä- ja yrityspalveluissa ammatillisen koulutuksen reformin kehittämisohjelmassa, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Digitaalisuudella tasa-arvoa opetukseen

Lehtovaara on selvittänyt ammattioppilaitoksissa työskentelevien opettajien kokemuksia työstään. Hän esitti tutkimuksensa tuloksia kansainvälisessä digitaalisen oppimisen konferenssissa New Yorkissa, Yhdysvalloissa maaliskuun alussa. ”Eleventh International Conference on e-Learning & Innovative Pedagogies 2018 -konferenssissa painotettiin digioppimisen sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Lehtovaara puhui otsikolla ”Teacher´s experiences under the vocational education and training reform in Finland. Possibilities of digital learning environments and tools among immigrant students”. Esitys on luettavissa myös ResearchGate-sivustolla. 

Lehtovaara kertoi esityksessään muun muassa, miten suomen kielen opetusta voidaan tehostaa sosiaalisen median sovellusten ja mobiilioppimisen lisäksi robottien avulla.

–Esitykseni herätti runsaasti keskustelua, erityisesti case-esimerkki humanoidirobottien käytöstä turvapaikkataustaisten suomen kielen opetuksen tukena, kertoo Lehtovaara.

Seminaariin osallistui opetusalan asiantuntijoita 36 eri maasta. Esitysten yhdistäväksi teemaksi nousi uuden teknologian saavutettavuus ja käytettävyys. 

– Parhaimmassa tapauksessa digitaalisuus tuo tasa-arvoa opetukseen, Lehtovaara summaa.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Kalvoesitys: Heidi Lehtovaara. 2–3 March 2018, St.Johns University, New York Avaa