Digitalisaatio ja tiedonvälittäjät työyhteisön kehittämisessä ja strategiatyössä

Hanketiedot

Hankenumero
220010

Hakija
Mia Leppälä

Toteuttaja
Mia Leppälä

Lisätietoja
Mia Leppälä
mia.leppala@aalto.fi

Toteutusaika
1.3.2022 - 31.3.2024

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tiivistelmä

Työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän etätyökykyä ja valmiuksia uusien teknologioiden käyttöön, etenkin tietotyöaloilla. Pandemia-aika entisestään vahvistaa mm. tietokonevälitteisen viestinnän tarpeellisuutta, mutta samalla sen haasteita. Tutkimukseni auttaa löytämään helpotusta työntekijöiden kohtaamaan informaatioähkyyn ja työyhteisön tiedonjakamisen ongelmiin sekä yhteisöllisyyden katoamiseen. Empiirinen aineistoni mahdollistaa tutkimuksen poikkeuksellisen laajassa viestintäverkostossa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mia Leppälä