Digitalisaation ergonomia-apu

Hanketiedot

Hankenumero
190198

Hakija
Vaasan Yliopisto

Toteuttaja
Vaasan Yliopisto

Lisätietoja
Jarmo Alander
jal@uva.fi

Toteutusaika
1.5.2019 - 31.8.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2019
48 200 euroa

Kokonaiskustannukset
96 549 euroa

Tulokset valmistuneet
25.11.2020

Tiivistelmä

Työ on yhä tietovaltaisempaa ja tietokoneella tehtävää. Ihminen ei kuitenkaan ole tietokone vaan hän väsyy hallitsemattoman tietotulvan alle.

Tieto on tarjolla valtavia määriä ja se on myös helposti saatavilla.Ihmisen tiedonkäsittelykyky on kuitenkin hyvin rajallinen niin määrän kuin ajan suhteen. Erityisen selvästi tiedon intensiivisyys näkyy mm opiskelussa, teknisessä suunnittelussa ja yritysten hallinnossa.

Tietotekniikka antaa kuitenkin myös välineitä hallita tietotulvaa. Tämä hanke keskittyy tekniikkaan liittyvää yliopisto-opetukseen mutta vastaavia ongelmia löytyy kaikkialta yhteiskunnasta niin julkiselta sektorilta kuin yksityiseltä ja jopa kolmannelta sektorilta.
Tässä hankkeessa tutkitaan ja kehitetään oppimisohjelmaa, joka samalla seuraa tietokonetyöskentelyä ja analysoi käyttäjän käyttämää aikaa sekä kuormittuneisuutta ja tarvittaessa tauottaa työrupeamia. Tutkimuksen tulosten oletetaan olevan sovelluskelpoisia monilla tietointensiivisen työn saroilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarmo Alander

Tiedote

Työkalu verkko-oppimisen monitorointiin ja tukemiseen

25.11.2020

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitettiin verkkoluentojen seurantaohjelmisto, jonka avulla seurattiin parin yliopistotason kurssin luentomateriaalin käyttöä kurssin aikana. Tavoitteena oli mitata opiskelun kuormitusta ja jaksottaa tarvittaessa opiskelua. Käytännössä jouduttiin Covid-19 pandemian takia täysin etäopetukseen ja sen monitorointiin, mikä edellytti järjestelmän modifiointia, joka onnistuikin varsin hyvin kireästä aikataulusta huolimatta.
Etätyön monitorointi on teknisesti mahdollista ja tietosuojarajoitteet huomioiden sovellettavissa töissä, joissa käytetään paljon tietotekniikkaa.

Lähtökohdat

Hankkeen lähtökohtana oli jo olemassa oleva hankkeen toteuttajan toteuttama verkkoluentoalusta, jonka käyttöä haluttiin analysoida ja kehittää. Tietotekniikan soveltamisen tyypillinen ongelma työnteossa on sen vaatima keskittyminen ja aika.
Tavoitteena oli automatisoida työajan seurantaa ja tarvittaessa jaksottaa työtä automaattisesti.
Koronan takia jaksotusautomaatiosta luovuttiin ja keskityttiin etämonitoroinnin kehittämiseen eli jaksottamiseen
tarvittavan tiedon automaattiseen keruuseen.

Aineisto

Vaasan yliopisto, Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö, Automaatiotekniikka, prof. Jarmo Alander, Dr. Vladimir Bochko, FT Matti Laaksonen, kurssien ICAT1040 Energiatehokas signaalien käsittely ja ICAT2090 Tekoäly energiatekniikassa opiskelijat.
Ei rekisteri aineistoa (GDPR seloste erillisenä dokumenttina verkossa).

Menetelmät

Menetelmänä oli konstruoida ohjelmistoa, joka toteuttaa verkkoluentoalustan yhteyteen
luentojen seurannan automaattisesti siten, että tallennettua aineistoa voidaan analysoida
sekä ajantasaisesti että eräajoina. Käytetyt kielet PHP (palvelin), JavaScript (asiakas), AWK (analyysien eräajot palvelimella),
LaTeX (raportointi ja dokumentointi).
Luentosovellus toimii yliopiston Unix-palvelimella ja luennot ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Tulokset ja johtopäätökset

Päätuloksena oli ohjelmisto, jolla voidaan seurata webbiluentomateriaaliin tutustumista ja
analysoida siihen käytettyä aikaa. Yleisesti voi sanoa, että työskentelyrupeamat näyttävät olevan kovasti
vaihtelevia eli joustavia kuten webbipohjaisesta opiskelusta voidaan olettaa.
Tulokset vaikuttavat kurssimateriaalin suunnitteluun ja jaksotukseen.
Tarvitaan lisätutkimuksia, koska aineistona oli vain kaksi yliopistotason automaatiotekniikan kurssia.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Merkittävin tulos oli ohjelmisto webbityöskentelyn seurantaan.
Tulokset ovat sovellettavissa webbipohjaiseen työskentelyyn joskin vaativat
sovelluskohtaista soveltamista (räätälöintiä).
Erityisen hyvin ne soveltuvat etätöihin ja niiden seurantaan korvaamaan osittain
perinteistä sähköpostittelua ja etäpalaverointia.