Digitalisoituva työ: digitaalinen kompetenssi, affektit ja emotionaalinen eristäytyminen työntekijöiden kokemina

Hanketiedot

Hankenumero
210454

Hakija
Anne Parkatti

Toteuttaja
Anne Parkatti

Lisätietoja
Anne Parkatti
anne.parkatti@tuni.fi

Toteutusaika
1.4.2022 - 31.12.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
20 000 euroa

Tiivistelmä

Työn digitalisoitumisen seurauksena tiedoiksi, taidoiksi ja asenteiksi määritelty digitaalinen kompetenssi ja etätyöhön liittyvä ammatillinen eristäytyminen ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. Väitöskirjassa tutkitaan eristäytyneisyyteen liittyviä tunnekokemuksia etätyössä sekä tarkastellaan digitaalisen kompetenssin merkitystä eristäytyneisyyden kokemusten yhteydessä. Stipendikaudella kirjoitetaan artikkelipohjaisen väitöskirjan yhteenvetoartikkeli, jossa pohditaan työelämän kestävää kehittämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anne Parkatti