Dinnostutaan! -työkalupakki – työkaluja työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja uudistumisen edistämiseen.

Hanketiedot

Hankenumero
116001

Hakija
Tampereen yliopisto Työelämän tutkimuskeskus WRC

Toteuttaja
Tampereen yliopisto Työelämän tutkimuskeskus WRC

Lisätietoja
Sirpa Syvänen
sirpa.syvanen@tuni.fi

Toteutusaika
1.4.2016 - 31.12.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
39 000 euroa

Kokonaiskustannukset
52 770 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2016

Tiivistelmä

Dinnostutaan! -hankkeen taustalla on Tekesin rahoittama Dialoginen johtaminen – Dinno – tutkimusohjelma (www.dinno.fi), jonka loppuraportti ilmestyi 2015. Tuotteistamishankkeessa rakennetaan pilottikohteiden kanssa organisaatioiden ja niiden työyhteisöjen ja tiimien, konsulttien, työyhteisökehittäjien, toimintatutkijoiden ja työnohjaajien käyttöön dialogisen johtamisen ja dialogisen kehittämisen työkalupakki.

Työkalupakkiin kuuluvien välineiden ja menetelmien avulla on mahdollista tukea ja edistää työpaikkojen ja niiden henkilöstön yhteistoimintaa, dialogisuutta, uudistumista, työhyvinvointia ja tuloksellisuutta.

Dinnostutaan -työkalupakkiin kuuluvat mm. työyhteisöjen tilaa arvioiva kysely, lautapeli, pelikortit, symbolikortit ja sähköiset työskentely- ja vuorovaikutusalustat, joita on mahdollista käyttää avuksi ja työvälineenä kehittämisessä, oppimisessa, reflektiossa sekä ristiriitojen hallinnassa.

Pilottikohteet, joissa työkalupakkia testataan, ovat kunnallisia työyhteisöjä, seurakuntia sekä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tuotteistaminen integroituu niiden kautta ESRn rahoittamaan Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä hankkeeseen (www.tyonilollatuottavuutta.net), Tekesin rahoittamaan HELMA-hankkeeseen (www.helmahanke.net) sekä Kunteko -ohjelmaan (www.kunteko.fi).

Tuotekehittelyyn osallistuu myös Dinnostujat kehittäjä- ja tutkijaverkostoon kuuluvia. Yliopistotutkija Kati Tikkamäki koordinoi tuotekehittelyä.

Työkalupakki valmistuu vuoden 2016 vuoden aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Syvänen

Tiedote

Lupa Dinnostua – uudet välineet tuovat kättä pidempää arjen kohtaamisiin

31.12.2016

Dinnostutaan! on uusi käytännöllinen menetelmä dialogisuuden ja yhteistoiminnan parantamiseen. Monitieteiseen tutkimukseen perustuva konsepti sisältää käytännön välineitä, joiden avulla työpaikoilla on lisätty tuloksellisuutta ja uudistumista.

Työelämän tarpeisiin on kehitetty uudenlainen menetelmä. Dinnostutaan! -työkalupakki sisältää käytännön apuvälineitä arjen kohtaamisiin, kuten palavereihin, kokouksiin, työnohjaukseen ja kehityskeskusteluihin.

­– Kehittämämme kokonaisuuden avulla työpaikoilla on mahdollista paikantaa ja edistää niin dialogisuutta, yhteistoimintaa kuin tuloksellisuutta ja uudistumista, kertoo dosentti Sirpa Syvänen Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta.

Apua erilaisille ryhmille

Vasta päättyneellä hankkeella saavutettiin merkittäviä tuloksia dialogisen kehittämisen saralla.

– Saadun palautteen ja tehdyn arvioinnin perusteella tuotteet palvelevat erilaisia käyttäjäryhmiä sekä dialogista kehittämistä hyvin, sanoo Syvänen, joka toimi vastuuhenkilönä Työsuojelurahaston tukemassa tuotteistushankkeessa.

Paljon välineitä käytännön tilanteisiin

Dinnostutaan! -apuvälineistö on rakennettu kattavaksi vastaamaan moniin tarpeisiin. Työkalut ovat helppokäyttöisiä.

– Tarkoituksena on, että menetelmän ja välineiden avulla päästään käsiksi keskeisten ilmiöiden paikantamiseen, kehittämistoimenpiteiden käynnistämiseen sekä dialogisuuden  ja yhteistoiminnan edistämiseen, kertoo tuotteistamisessa mukana ollut yliopistotutkija Kati Tikkamäki.

Konseptin osia voidaan hyödyntää esimerkiksi etsittäessä ratkaisuja arjen monenlaisiin  ongelmiin tai uusien asioiden ideointiin yhdessä. Tarjolla on myös apuvälineitä mm. ristiriitojen hallintaan tai johdon ja työntekijöiden keskinäisten odotusten avaamiseen.

Kokonaisuuteen kuuluu työhyvinvointia ja dialogisuutta kartoittava kysely, dialogisen yhteiskehittämiskeskustelun konsepti ja käsikirjoitus, dialogikortit, dialogikapula sekä Dialogia työelämän virrassa -lautapeli.

Lisäksi pakkiin kuuluu Visualisti-sovellus, joka tuo digitaalisen työtilan dialogisuuden kehittämiseen.

Ainut laatuaan markkinoilla

Dinnostutaan! -konseptista ja työkalupakista tekee erityisen sen pohjautuminen tutkimustietoon sekä kehittäjien vahva kehittämisen teoreettinen ja käytäntöperustainen asiantuntemus.

Konsepti ja välineet nojaavat monitieteiseen työhön ja sen taustalla on Tekesin rahoittama Dialoginen johtaminen -tutkimusohjelma (www.dinno.fi).

Työkaluja ja kehittämiskonseptia testattiin ja yhteiskehitettiin erilaisissa organisaatioissa. Tulevat käyttäjät olivat tiiviisti mukana kehittämistyössä.

– Täysin vastaavia tuotteita ei tietomme mukaan ole markkinoilla, Syvänen sanoo.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Kati Tikkamäki & Sirpa Syvänen & Sari Raivo. Avaa

.2017