DNA Kaupan henkilöstön kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
115333

Hakija
DNA Kauppa Oy

Toteuttaja
DNA Kauppa Oy

Lisätietoja
Jani Pitkänen
jani.pitkanen@dnakauppa.fi

Toteutusaika
1.8.2015 - 31.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
11 000 euroa

Kokonaiskustannukset
22 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2015

Tiivistelmä

Hankkeella pyritään kehittämään DNA Kaupan esimiesten osaamista. DNA Kauppa haluaa parantaa valmennustilaisuuksien vaikuttavuutta varmistamalla, että valmennuksessa opitut asiat muistetaan pitkäaikaisesti. Opittujen asioiden muistamisella voi olla suuri merkitys koko yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Kehittämishankkeen soveltajaksi on valittu Kaswu Oy, joka on kokenut työelämän kehittäjä ja asiantuntija henkilöstön valmentamisessa. Kaswu Oy on suunnitellut DNA Kaupalle uuden ja innovatiivisen valmennuskokonaisuuden, jota ei ole toteutettu aiemmin.

Kehittämishanke koostuu kahdesta osiosta: valmennuspäivistä, joissa esimiehet saavat konkreettisia työkaluja esimiestyöhönsä sekä seurantaosiosta, jossa tuetaan valmennuspäivissä opitun tiedon pysymistä mielessä ja osana työpäivien arkea. Valmennuspäivien tarkoituksena on innostaa esimiehiä oman osaamisensa kehittämisessä ja aikaansaada positiivisia muutoksia esimiehissä. Seurantaosion tarkoituksena on pitää mielessä ja vahvistaa valmennuspäivissä opittuja asioita muistuttamisen ja aikavälikertauksen keinoin.

Kehittämishankkeessa käytetään esimiesten itsearviointiin perustuvia mittauksia sekä puhelinhaastatteluja.

Kehittämishankkeen tulokset muistuttamisen ja kertaamisen vaikuttavuudesta esimiesten tavoitteiden saavuttamiseen valmistuvat hankkeen päätyttyä joulukuussa 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jani Pitkänen

Tiedote

Kannattaa kerrata, jottei oppi unohtuisi

31.12.2015

Valmennuksia ja koulutuksia on joka lähtöön, mutta mitä niistä jää mieleen ja oikeasti siirtyy arjen työntekoa hyödyttämään? Vai unohtuuko suurin osa uusista tiedoista jo seuraavana päivänä? Mikä on valmennusten vaikuttavuus?

Tähän vähän tutkittuun kysymykseen pureutui DNA Kauppa Oy:n ainutlaatuinen ja innovatiivinen henkilöstön kehittämishanke. Valmennuksessa esimiehiä haluttiin tukea heidän työssään ja herättää heissä innostusta oman työyhteisön kehittämiseen.

Mutta vain tähän ei tyydytty vaan kehittämishankkeessa haluttiin tutkia ja selvittää, minkälaisin keinoin opittua tietoa saataisiin pysymään paremmin mielessä ja viedyksi käytäntöön asti.

Tulokset vahvistavat vanhan sanonnan, jonka mukaan kertaus on opintojen äiti.

Hankkeen suunnitteli ja toteutti yhteistyössä DNA Kaupan kanssa Kaswu Oy, joka on kokenut työelämän kehittäjä ja asiantuntija henkilöstön valmentamisessa. Kaswun asiantuntijat ovat perehtyneet oppimiseen, opittujen asioiden kertaamiseen ja muistamiseen liittyviin teoreettisiin kysymyksiin.

Valmennukseen liitettiin sen vaikuttavuutta luotaava seurantaosio, jonka aikana selvitettiin esimiesten muistikyvyn ja oppimisen kehittymistä sekä kokeiltiin uudenlaista seurantamenetelmää valmennuksen jälkeisen oppimisprosessin tukemiseen.

Mitä muistat 12 kohdasta?

Valmennuspäiviin osallistuneet DNA Kaupan esimiehet kertoivat palautteissaan olleensa tyytyväisiä saamaansa esimiesvalmennukseen.

Kehittämishankkeen seurantaosion aikana yksi valmennusryhmä vei läpi muistuttamiseen ja kertaukseen perustuvan aktiivisen seurantaosion tietyin aikavälein. Esimiehet palauttivat muististaan ja kertasivat valmennuksessa tekemänsä 12 kohdan yhteenvetolistan asioita.

Valmennusryhmä, jolle toteutettiin muistutukseen ja aikavälikertaukseen perustuva aktiivinen seurantaosio, pystyi loppumittauksessa noin 50 päivän jälkeen palauttamaan muistiinsa keskimääräisesti enemmän valmennuksen tärkeiksi koettuja asioita. He muistivat keskimäärin kahdeksan asiakohtaa 12:sta.

Osa esimiehistä kuului ryhmään, joka ei kerrannut mitenkään opittuja asioita. He muistivat loppumittauksessa 12 kohdan yhteenvetolistaltaan enää keskimäärin kolmesta neljään asiaa.

Valmennusryhmä, joka kertasi yhteenvetolistansa asioita valmennuspäivän jälkeisenä päivänä, muisti loppumittauksessa keskimäärin viisi asiakohtaa.
 
Apua oppimiseen ja tiedon ymmärrykseen

DNA Kauppa sai kokonaisuudessaan myönteisiä lopputuloksia henkilöstönsä kehittymisessä. Kaiken kaikkiaan DNA Kauppa on päässyt syksyllä 2015 tavoitteisiinsa, mikä ilmenee muun muassa syksyn aikana kasvaneissa myyntiluvuissa.

Tieto siitä, kuinka paljon oppimistilanteista on mahdollista muistaa jälkikäteen, auttaa kaikenlaisessa oppimiseen ja opetukseen liittyvässä suunnittelu- ja valmistelutyössä.

Valmennuksen ja koulutuksen seurantaosioilla on mahdollista edistää henkilöstön oppimisen kehittymistä, tiedon ymmärrystä ja siten siirtymistä osaksi arjen toimintoja. Tiedon unohdusta voidaan yksinkertaisten muistutusten ja kertausten avulla vähentää.

Hankeen vastuuhenkilö oli johtaja Jani Pitkänen DNA Kaupasta. Kaswu Oy:stä hankkeeseen osallistuivat projektipäällikkö Linda Kuisma, tutkimusjohtaja Laura Francke ja valmentaja Mikko Ojanen.

Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta kehittämisavustuksella.
 
 
 
  
 
 
 
 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Loppuraportti

DNA Kaupan kehittämishanke. Loppuraportti.

Jani Pitkänen. 21.12.2015. Avaa

Avaa