EARLI 16th Biennial Conference for Learning and instruction, European Association for Researching Learning and Instruction , 25.-29.8.2015, Kypros

Hanketiedot

Hankenumero
115258

Hakija
Susanna Paloniemi

Toteuttaja
Susanna Paloniemi

Lisätietoja
Susanna Paloniemi
susanna.paloniemi@jyu.fi

Toteutusaika
24.8.2015 - 30.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
25.5.2015
850 euroa

Kokonaiskustannukset
1 350 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2015

Tiivistelmä

Matkan tarkoituksena on osallistua kansainvälisen European Association for Researching Learning and Instruction (EARLI) konferenssin kutsusymposiumiin, esitellä tutkimushankkeen tuloksia sekä työelämän kehittämisessä sovellettavia käytännön johtopäätöksiä. Lisäksi konferenssin yhteydessä tavataan kollegoita käynnissä olevien ja tulevien yhteistyöhankkeiden suunnittelun merkeissä. Konferenssin kotisivut: http://www.earli2015.org/

Kutsusymposiumin järjestää EARLIN Learning and Professional Development special interest group. Kutsusymposiumin esityksessä työssä oppimista tarkastellaan ammatillisen toimijuuden ja identiteettien tukemisen näkökulmasta. TSR:n rahoittaman tutkimus- ja kehittämishankkeen (Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä, nro: 112125) tulosten synteesinä esitetään monitasoisen toimijuutta edistävän työssä oppimisen ohjelman keskeisimmät komponentit ja edellytykset. Ohjelman rakentaminen perustuu kolmen toisiaan tukevan työelämäintervention (työidentiteettivalmennus, johdon valmennus ja työkonferenssi) päätuloksiin koskien osallistujien oppimistuloksia, oppimisprosesseja ja toimijuuden vahvistumista. Työelämäinterventiot toteutettiin koulutuksen- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Tutkimusaineisto koostuu pääosin haastatteluista, kyselyistä sekä ääni- ja videomateriaalista.

Tulokset ovat sovellettavissa laajasti toimijuutta edistävän oppimisen vahvistamiseen suomalaisessa työelämässä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Paloniemi

Tiedote

Työidentiteettivalmennus vahvistaa johtajuutta

30.9.2015

Työidentitettivalmennus tarjoaa oppimistilan ja tuen
monipuoliselle työidentiteettien tuunaukselle, todetaan Jyväskylän
yliopiston tutkimuksessa.

Työidentiteettivalmennus vahvistaa
erityisesti ammatillisiin identiteetteihin ja työkäytäntöihin
koskevaa yksilöllistä toimijuutta. Samalla se vahvistaa
kollektiivista toimijuutta. Tutkija
Susanna Palomäen tutkimuksessa johdon
valmennusohjelma näkyi johtajien työssä johtajana vahvistumisessa,
uusina johtamiskäytäntöinä ja tunnetoimijuutena.

Dialoginen työkonferenssi luo työkäytäntöjen kehittämiselle
tilan, joka sallii osallistujien yksilöllisen ja kollektiivisen
toimijuuden. Se mahdollistaa osallistumisen ammattirajoja
ylittävään dialogiin, aloitteiden esittämisen ja muiden
ammattiryhmien näkökulman kuulemisen. 

Palomäki esitteli Jyväskylän yliopiston Ammatillisen toimijuuden
ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä –k
ehittämishanketta kansainvälisessä kongressissa Kyproksella.
European Association for Learning and Instruction -konferenssi
pidettiin Limassolissa elokuussa 2015. Työsuojelurahasto tuki
tutkijan osalllistumista kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Abstrakti Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Päivi Hökkä & Anneli Eteläpelto. University of Jyväskylä, Finland. Paper presented in EARLI SIG14 Invited Symposium, Cyprus, August 2015 Developing a multilevel learning programme – Evidence from complementary work-related training interventions. Avaa

Matkaraportti Avaa

Tapahtuman verkko-osoite

Home