EAWOP 2011, 15th conference of the European Association of Work and Organizational Psychology, 25.-28.5.2011, Hollanti

Hanketiedot

Hankenumero
111022

Hakija
Mari Huhtala

Toteuttaja
Mari Huhtala

Lisätietoja
Mari Huhtala
mari.huhtala@jyu.fi

Toteutusaika
15.4.2011 - 15.6.2011

Työsuojelurahaston päätös
26.1.2011
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 060 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2011

Tiivistelmä

Toimin tutkijana TSR:n rahoittamissa tutkimushankkeissa “Eettinen kuormittavuus johtajien työssä” (hanke 108124) sekä ”Eettinen organisaatiokulttuuri ja henkilöstön hyvinvointi” (hanke 110104). Tutkimuksiin liittyen pidän konferenssissa suullisen esityksen eettisen organisaatiokulttuurin yhteydestä johtajien henkilökohtaisiin työtavoitteisiin otsikolla ”The ethical organisational culture as a context for manager’s personal work goals”. Lisäksi olen mukana tekemässä ja esittelemässä posteria eettisen organisaatiokulttuurin yhteyksistä sairauspoissaoloihin yhdessä tutkija Pia Hirttiön kanssa otsikolla ”Does ethical organisational culture associate with sickness absences?”.

Tutkimusten aineisto koostui 902 suomalaisesta johtajasta, jotka vastasivat postikyselyyn syksyllä 2009. Eettistä organisaatiokulttuuria mitattiin kahdeksan ulottuvuutta sisältävällä Corporate Ethical Virtues -mittarilla (CEV; Kaptein, 2008). Johtajien työtavoitteita selvitettiin avoimella kysymyksellä, ja tavoitteet luokiteltiin laadullisesti niiden sisältöjen perusteella.

Tutkimustulokset, joita esitykseni käsittelee, on tarkoitus julkaista kansainvälisen journal-artikkelin muodossa vuoden 2011 aikana. Esityksen abstrakti tullaan julkaisemaan myös konferenssijulkaisussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mari Huhtala

Tiedote

Eettisessä työpaikassa halutaan pysyä

15.6.2011

Jyväskylän yliopiston tutkija
Mari Huhtala osallistui työ- ja
organisaatiopsykologian konferenssiin, joka järjestettiin 25.–28.
toukokuuta 2011 Maastrichtissa, Hollannissa. Hän puhui
konferenssissa eettisen organisaatiokulttuurin yhteydestä johtajien
omiin työtavoitteisiin. Lisäksi hän esitteli tutkija
Pia Hirttiön kanssa posteria eettisen
organisaatiokulttuurin yhteyksistä sairauspoissaoloihin.
Työsuojelurahasto tuki Huhtalan osallistumista stipendillä.

Tutkimusten aineisto koostui 902 suomalaisesta johtajasta, jotka
vastasivat postikyselyyn syksyllä 2009. Eettistä
organisaatiokulttuuria mitattiin kahdeksan ulottuvuutta
sisältävällä Corporate Ethical Virtues -mittarilla. Johtajien
työtavoitteita selvitettiin avoimella kysymyksellä.

 

Huhtala päättelee, että eettisiä hyveitä toteuttava organisaatio
osaltaan edistää esimerkiksi työurien pidentämistä. Tätä vastoin
epäeettinen kulttuuri yhdistyy työpaikan vaihtoaikeisiin ja haluun
jäädä eläkkeelle.

Esitys pohjautuu artikkelikäsikirjoitukseen, joka on lähetetty
arvioitavaksi Journal of Business Ethics-lehteen. Artikkelin muut
kirjoittajat ovat
Katriina Hyvönen,
Saija Mauno ja
Taru Feldt.

 

Huhtala arvostaa sitä, että sai esittää tutkimustuloksia
korkeatasoisessa kansainvälisessä konferenssissa. Hän sai muilta
tutkijoilta palautetta, jota voi hyödyntää väitöskirjatyössään.
Huhtala tapasi Saksasta, Ruotsista sekä Itävallasta monia
tutkijoita, joiden kanssa yhteistyö jatkunee.

 

Huhtala toimii tutkijana Työsuojelurahaston
tukemissa tutkimushankkeissa Eettinen kuormittavuus johtajien
työssä (108124) sekä Eettinen organisaatiokulttuuri ja henkilöstön
hyvinvointi (110104).

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Konferenssin internetsivut:

http://www.eawop2011.org