EAWOP, the 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, 22.-25.5.2013, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
113159

Hakija
Kaisa Perko

Toteuttaja
Kaisa Perko

Lisätietoja
Kaisa Perko
kaisa.perko@uta.fi

Toteutusaika
21.5.2013 - 17.6.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
700 euroa

Kokonaiskustannukset
1 300 euroa

Tulokset valmistuneet
17.6.2013

Tiivistelmä

Työhyvinvoinnin profiilit vuoden seurannassa: yhteydet transformationaaliseen ja oikeudenmukaiseen johtamiseeen

Tutkimuksessa hyödynnettiin henkilökeskeistä lähestymistapaa ja sen tarkoituksena oli (1) identifioida aineistosta latentteja ryhmiä, joissa työn imun ja uupumusasteisen väsymyksen taso ja muutos olisivat mahdollisimman samankaltaisia kunkin ryhmän sisällä. Lisäksi (2) tutkittiin, eroavatko ryhmät toisaalta transformationaalista johtajuutta ja toisaalta johtajuuden oikeudenmukaisuutta koskevissa arvioissa. Tutkimus perustuu 207 suomalaisen kuntatyöntekijän kyselyaineistoon. Tutkimukseen osallistuneet työntekijät arvioivat omaa hyvinvointiaan ja lähimmän esimiehensä käyttäytymistä kaksi kertaa noin 14 kuukauden aikavälillä. Latentin profiilianalyysin avulla identifioitiin neljä toisistaan eroavaa ryhmää: sekä työn imun että uupumuksen suhteen korkean hyvinvoinnin ryhmä (51% osallistujista), epäsuotuisan kehityksen ryhmä (9%), suotuisan kehityksen ryhmä (18%) ja sekä työn imua että uupumusta kokeva ryhmä (22%). Johtajuusarvioita verrattiin ryhmien välillä toistomittausten GLM-analyysillä. Epäsuotuisan kehityksen ryhmässä (työhyvinvoinnin riskiryhmä) transformationaalinen johtajuus väheni samanaikaisesti kun työhyvinvointi heikkeni. Näin ei kuitenkaan tapahtunut johtamisen oikeudenmukaisuuden suhteen. Tutkimus nostaa esiin transformationaalisen johtajuuden erityisluonteen suhteessa työhyvinvointiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Perko

Tiedote

Transformationaalinen johtaminen yhteydessä työhyvinvointiin

17.6.2013

Kaisa Perko osallistui Työsuojelurahaston
myöntämän stipendin turvin 22.-25.5.2013 Saksan Münsterissä
pidettyyn The 16th congress of the European Association of Work and
Organizational Psychology, EAWOP-kongressiin. Kyseessä on Euroopan
alueen merkittävin työ- ja organisaatiopsykologian alan kongressi.
Keynote-puhujat olivat tunnettuja pitkän linjan tutkijoita.

Perko piti kongressissa esitelmän, jonka otsikko oli
Työhyvinvoinnin profiilit runsaan vuoden seurannassa ja niiden
yhteydet transformationaaliseen ja oikeudenmukaiseen
johtamiseen.

Transformationaalinen johtaminen perustuu käsitykseen, että
todellinen johtajuus muuttaa johdettavaan prosessiin tai asiaan
osallistuvia ihmisiä parempaan suuntaan.

Esitelmä koski kuntatyöntekijöiden kyselyaineistoon perustuvaa
tutkimusta, jonka tarkoituksena oli identifioida aineistosta
piileviä ryhmiä, joissa työn imun ja uupumusasteisen väsymyksen
taso ja muutos olisivat mahdollisimman samankaltaisia kunkin ryhmän
sisällä.

Lisäksi tutkittiin, eroavatko ryhmät toisaalta
transformationaalista johtajuutta ja toisaalta johtajuuden
oikeudenmukaisuutta koskevissa arvioissa.

Tutkimuksessa identifioitiin neljä työn imun ja uupumusasteisen
väsymyksen suhteen erilaista ryhmää: korkean hyvinvoinnin ryhmä,
epäsuotuisan kehityksen ryhmä, suotuisan kehityksen ryhmä ja sekä
työn imua että uupumusta kokeva ryhmä.

Johtajuusarviointeja vertailtiin tilastollisesti ryhmien
välillä. Erityisesti transformationaalisen johtajuuden arviot
muuttuivat samanaikaisesti hyvinvoinnin muutoksen kanssa.

Perko työstää analyysiä samasta teemasta isommalla aineistolla.
Hänen tarkoituksenaan on kirjoittaa siitä väitöskirjansa toinen
artikkeli.

Toimittaja
Liisa Strann

Aineisto

www.eawop2013.org/program/congress-program

www.uta.fi/projektit/resulead/publications.html

Katso myöstutkimus- ja kehitysmääräraha 109398: RE-SU-LEAD, Rewarding and sustainable health-promoting leadership (New Oshera). https://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-tutkitaan/hanke/?h=109398