EAWOP, the 16th congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, 22.-25.5.2013, Saksa

Hanketiedot

Hankenumero
113139

Hakija
Maiju Kangas

Toteuttaja
Maiju Kangas

Lisätietoja
Maiju Kangas
maiju.kangas@jyu.fi

Toteutusaika
22.5.2013 - 17.6.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 605 euroa

Tulokset valmistuneet
17.6.2013

Tiivistelmä

Kangas osallistui Saksassa Münsterissa järjestettyyn 16:een työ- ja organisaatiopsykologian konferenssiin 22.-26.5.2013 (EAWOP). Hakija esitteli tuloksia Työsuojelurahaston rahoittamasta johtajatutkimuksesta otsikolla ”Ethical managers in ethical organisations? The leadership-culture connection among Finnish managers.”

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten johtajien arvioita eettisestä johtamistyylistään. Lisäksi tutkittiin eettisen johtamistyylin yhteyttä eettiseen organisaatiokulttuuriin (CEV-kysely; Kaptein, 2008), sekä johtajien arvioita organisaatiokulttuurinsa eettisyyden tilasta. Tutkimus perustuu syksyllä 2009 toteutettuun kyselytutkimukseen, johon osallistui 902 johtajaa eri puolilta Suomea.

Konferenssissa oli paljon osanottajia ja siten monipuolinen edustus työpsykologian eri tutkimusalueilta. Tieteellinen anti oli laaja ja konferenssi oli hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus. Matka toi uusia näkökulmia myös oman tutkimuksen kehittämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maiju Kangas

Tiedote

Organisaatio voi edetä eettisemmäksi

17.6.2013

Jyväskylän yliopiston tohtoriopiskelija Maiju Kangas osallistui Saksan Münsterissa järjestettyyn työ- ja organisaatiopsykologian konferenssiin 22.–26. toukokuuta 2013. Kangas esitteli Työsuojelurahaston rahoittamaa johtajatutkimusta. Sen tulokset osoittavat, että organisaatioita voi kehittää eettiseen suuntaan. Työsuojelurahasto tuki Kankaan Saksan-matkaa stipendillä.

Konferenssissa Kangas kuvaili suomalaisten johtajien arvioita omasta eettisestä johtamistyylistään ja tuloksia eettisen johtamistyylin yhteydestä organisaatiokulttuuriin. Jyväskylän yliopiston tutkijaryhmä päätyi johtajatutkimuksessa siihen, että organisaatiot ja johtajat voivat kehittää kulttuuria eettisempään suuntaan erilaisilla koodistoilla, tarjoamalla koulutusta eettisten pulmien tunnistamiseen ja tiedottamalla odotuksista selvästi.

Kangas painottaa, että eettisen kulttuurin näkökulma on tärkeä myös siksi, että sen yhteydet työn hyvin- ja pahoinvointiin on havaittu.

Konferenssiin oli hyväksytty yli 1 700 esitystä puolestasadasta maasta. Kankaan mielestä kongressi oli korkeatasoinen ja kattava. Hän kertoo saaneensa runsaasti ideoita tohtoriopintoihinsa ja seuraavaan tutkimusartikkeliinsa. Kangas verkostoitui lähinnä muiden jatko-opiskelijoiden kanssa, vaikkakin tutustui myös muutamaan professoriin.

Esitys on julkaistu Leadership & Organization Development Journal -lehdessä. Artikkelin kirjoittajat ovat Mari Huhtala, Maiju Kangas, Anna-Maija Lämsä ja Taru Feldt.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Huhtala, Mari – Kangas, Maiju – Lämsä, Anna-Maija – Feldt, Taru 2013. Ethical managers in ethical organisations? The leadership-culture connection among Finnish managers. Leadership and Organization Development Journal 34, 3: 250 – 270. http://dx.doi.org/10.1108/01437731311326684

www.eawop2013.org