EAWOP2015, 17th Congress of the European Association of Work and Organizational Psychology, 20.-23.5.2015, Norja

Hanketiedot

Hankenumero
115037

Hakija
Kati Karhula

Toteuttaja
Kati Karhula

Lisätietoja
Kati Karhula
kati.karhula@ttl.fi

Toteutusaika
1.5.2015 - 15.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2015
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.6.2015

Tiivistelmä

EAWOP2015 -konferenssi (European Association of Work and Organizational Psychology) järjestetään 20.-23.5. 2015 Oslossa, Norjassa. EAWOP -konferenssi on merkittävin eurooppalainen työ- ja organisaatiopsykologian konferenssi kuluvana vuonna ja sen aihealueina ovat muun muassa palautumisen tutkiminen, työn ja muun elämän yhteensovittaminen sekä organisaatiomuutokset ja johtaminen.

Odotan konferenssista erityisesti uusinta stressin ja palautumisen tutkimustietoa sekä tuloksia interventiotutkimuksista stressin hallinnasta ja vähentämisestä. Minulla on konferenssissa suullinen esitys aiheesta ”Female shift workers´ job strain and stress biomarkers – a laboratory and field study”. Esitettävä aineisto on kerätty Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa (107156) ”Työstressin ja työaikajärjestelyjen vaikutukset uneen, kuormittumiseen ja toimintakykyyn terveydenhuoltoalan ammattilaisilla” ja se sisältyy väitöskirjaani (Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos), jonka kirjoittamiseen Työsuojelurahasto on myöntänyt tutkijastipendin
(113334).

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Karhula

Tiedote

Työstressi voi näkyä terveydessä

15.6.2015

Tutkija
Kati Karhula puhui Norjan Oslossa järjestetyssä
EAWOP-konferenssissa vuorotyöntekijöiden työstressistä. Karhulan
mukaan stressin biomarkkerit eli merkkiaineet viittaavat siihen,
että korkea työstressi voi aiheuttaa voimakkaan akuutin
stressireaktion. Työvuorojen työstressin taso ei silti
yksiselitteisesti selitä psykofysiologista stressiä.

Karhulan esitys pohjasi Työsuojelurahaston rahoittamaan
Työterveyslaitoksen hankkeeseen (TSR
107156), jossa tutkittiin työstressin ja
työaikajärjestelyjen vaikutuksia kuormittumiseen. Tulokset
sisältyvät Karhulan tänä vuonna hyväksyttyyn psykologian
väitöskirjaan, jonka viimeistelyä Työsuojelurahasto tuki (TSR
113334).

EAWOP2015 17th Congress of the European Association of Work and
Organizational Psychology järjestettiin Oslossa, Norjassa
20.-23.5.2015. Konferenssiin osallistui  yli 40 maasta lähes
tuhat asiantuntijaa, joista pääosa työ- ja organisaatiopsykologeja.
Työsuojelurahasto oli myöntänyt Karhulalle matkastipendin. 

EAWOP2015 oli Karhulan ensimmäinen työ- ja organisaatiopsykologian
konferenssi. Aiemmin hän on osallistunut ergonomiaan tai
vuorotyöhön erikoistuneisiin konferensseihin. Karhula iloitsee
saaneensa Oslosta hyviä ideoita palautumisen tutkimukseen. Ideat
ovat tarpeen juuri nyt Karhulan tohtorintutkinnon jälkeisessä
tutkimuksessa..

Karhulan esitykseen perustuva artikkeli julkaistaan Biological
Research for Nursing -lehdessä. Artikkelin muut kirjoittajat ovat
Mikko Härmä,
Mikael Sallinen,
Harri Lindholm,
Ari Hirvonen,
Marko Elovainio,
Mika Kivimäki,
Jussi Vahtera ja
Sampsa Puttonen.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Karhula K, Härmä M, Sallinen M, Lindholm H, Hirvonen A, Elovainio M, Kivimäki M, Vahtera J, Puttonen S. 2014. Association of job strain with cortisol and alpha-amylase among female shift workers in laboratory and field. Biological Research for Nursing 2015 Mar 31. pii: 1099800415577801. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25827426

Tutkimushanke 107156: Työn psykososiaalisen kuormituksen ja työaikajärjestelyjen vaikutukset uneen, kuormittumiseen ja toimintakykyyn sairaanhoitajilla. http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=107156

Stipendi 113334:  Työstressin yhteydet uneen, työaikoihin ja fysiologiseen kuormittumiseen vuorotyötä tekevillä terveydenhuoltoalan ammattilaisilla -väitöskirjatyö. http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke?h=113334