EB JOTE -johtamisen kehittämisohjelma

Hanketiedot

Hankenumero
113379

Hakija
Bittium Wireless Oy

Toteuttaja
Bittium Wireless Oy

Lisätietoja
Elina Nordman
elina.nordman@bittium.com

Toteutusaika
7.1.2014 - 1.8.2014

Työsuojelurahaston päätös
28.11.2013
8 400 euroa

Kokonaiskustannukset
18 450 euroa

Tulokset valmistuneet
1.8.2014

Tiivistelmä

Hankkeessa kehitetään valmentavaa johtamisotetta. Lähtökohtana on ajatus valmentavan johtamisen soveltamisesta, mutta siten, että yrityksen kulttuuri ja omat toimintatavat huomioidaan ja löydetään yritykselle sopiva tapa toimia. Valmentavan johtamisen tutkimuskirjallisuudessa on aika vähän kuvattu niitä käytännön toimia, joilla johtamisote on onnistuttu muuttamaan valmentavaksi. Tässä hankkeessa on tarkoitus löytää uusi konsepti, jolla mahdollistetaan valmentavan johtamisen käyttöönotto sujuvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Hankkeessa sovelletaan narratiivista lähestymistapaa. Lähtökohtana on kuunnella tarinoita, jotka syntyvät esimiesten keskustelufoorumeissa (Discussion Forums). Näistä tarinoista kerätään hyvien kokemusten tarinapankki, jota voidaan edelleen hyödyntää coachingprosessissa. Narratiivisessa kertomistavassa olemme kiinnostuneita siitä, millainen on tarinan juoni, ketkä ovat sankareita, mistä puhutaan ja mitä arvostetaan. Näillä tiedoilla mahdollistetaan uuden valmentavan johtamisotteen sytyttäminen, joka huomioi yrityksen oman kulttuurin ja arvopohjan. Työyhteisössä on hyviä käytänteitä ja osaamista, jota hankkeessa halutaan vahvistaa ja hyödyntää. Kaikkea ei tarvitse luoda uudelleen. Haluamme myös kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat hyvin.

Hankkeessa luodaan konsepti valmentavan johtajuuden käyttöön- ottamisesta yrityksissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Nordman

Tiedote

Valmentavaan johtamiseen valmennus onnistui

1.8.2014

Elektroniikka-ala ei enää kukoista, joten alalla etsitään uusia
johtamistapoja. Elektrobit otti yhdeksi lääkkeeksi esimiesten
valmentavan johtamisen taitojen parantamisen. Samassa Axicon
johtamassa kehittämishankkeessa lisättiin myös muutosjohtamisen
valmiuksia ja erilaisuuden ymmärtämistä. Axico on erikoistunut muun
muassa ratkaisukeskeiseen työnohjaukseen.

Dialogisuus eli kysyminen ja kuuntelu nousevat aiempaa
tärkeämmiksi taidoiksi, kun pyritään ymmärtämään muutosjohtamista
ja sen aiheuttamia tunteita työyhteisössä.

Ennen hanketta Axico paneutui yrityksen työilmapiirikyselyyn.
Hankeaikana esimiehet lisäsivät yhteisten hyvien käytäntöjen
hyödyntämistä, kuten kehityskeskusteluun valmentavien kysymysten
jakamista ja palautteen keräämisen yhtenäistämistä. Yleensäkin
esimiesten keskinäinen asioiden pohdinta lisääntyi.

Hanke auttoi tiedostamaan vuorovaikutuksen lisäämisen tarvetta,
ja osa esimiehistä lisäsi selvästi käyntejä työmailla. Yleensäkin
Elektrobitissä heräsi uudenlainen ajattelu- ja toimintatapa.
Onnistunutta hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.

Esimiehet löysivät valmennuksen

Esimiehet oppivat myös hahmottamaan selvästi entistä paremmin
roolinsa työnantajan edustajina.

Johtoryhmän jäsen kertoi, että esimiehet innostuivat valmentavasta
johtamisesta.

Valmennukset pienryhmissä mahdollistivat vuorovaikutteisen
työtavan ja näistä keskusteluista syntyi uutta sisältöä seuraaviin
tapaamisiin. Kaikessa tekemisessä painottui ratkaisukeskeinen
lähestymistapa.

Axico-kehittäjät päättelevät, että valmentava valmennustapa on
hyvin tehokas. Aikataulussa pysyttiin ja esimiehet olivat
sitoutuneita.

Tulokset saavutettiin hyvin ja yllättäen organisaatiossa virisi
useita kehittämishankkeita. Valmentajat, johto ja
henkilöstöhallinto tekivät paljon tiiviimpää yhteistyötä kuin
alussa sovittiin ja tieto kulki erinomaisesti.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Valmiutta valmentavaan johtamiseen. Tiedon silta 2015. https://tiedonsilta.fi/valmiutta-valmentavaan-johtamiseen/