Eettisen toimintakyvyn kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
210364

Hakija
Gofore Oyj

Toteuttaja
CoHumans Oy

Lisätietoja
Kristiina Härkönen
kristiina.harkonen@gofore.com

Toteutusaika
1.10.2021 - 16.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2021
27 205 euroa

Kokonaiskustannukset
54 410 euroa

Tulokset valmistuneet
13.10.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan ja testataan malli, jonka avulla vahvistetaan teknologiayhtiö Goforen eettistä toimintakykyä. Eettisen toimintakyvyn käsite on työelämässä tuore: tässä hankkeessa luodaan ensimmäistä kertaa käytännön kehittämistyön kautta ymmärrystä siitä, mitä eettinen toimintakyky on asiantuntijatyön arjessa. Eettinen toimintakyky tukee organisaation kykyä menestyä kompleksisessa toimintaympäristössä ja osallistua yhteiskunnan kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Härkönen

Tiedote

Eettisen digitalisaation kyvykkyyksiä kehittämässä

13.10.2022

Tiivistelmä

Yhteisön eettinen toimintakyky on uusi väylä organisaatioiden vastuullisuuden sekä inhimillisen kestävyyden ja työhyvinvoinnin lisäämiseen. Hankkeessa luotiin eettisen toimintakyvyn lähestymistapa sekä edistämisen menetelmiä. Menetelmä tarjoaa ideoita koko henkilöstön eettisen toimintakyvyn kehittämiseen sekä eettistä toimintakykyä tukevien rakenteiden luomiseen. Malli soveltuu IT-alan lisäksi myös muille asiantuntija-aloille.

Lähtökohdat

Gofore on sitoutunut toimimaan eettisen digitalisaation edelläkävijänä ja tukea henkilöstön eettistä osaamista. Tavoitteena oli luoda ymmärrys siitä, mitä eettinen toimintakyky on IT-alalla, ja rakentaa keinot sen edistämiseksi. Asiantuntijana toimi tutkimusperustaiseen organisaatiokehittämiseen erikoistunut etiikan asiantuntijayritys CoHumans Oy. Hankkeen tutkimukselliset juuret ovat mm. soveltavassa moraalifilosofiassa, bisnesetiikan pedagogiikassa ja positiivisessa organisaatiotutkimuksessa.

Kohderyhmät

Kaikilla organisaation jäsenillä oli mahdollisuus päästä mukaan hankkeen toimintaan. Etiikasta kiinnostuneista goforelaisista koottiin etiikkaeksperttien joukko (20hlö), jossa oli edustettuina useita eri työrooleja. Tiiviisti hankkeen linjaamisessa ja toteutuksessa olivat mukana design-tiimin yhteyshenkilöt, kestävän kehityksen johtaja sekä edustajat HR- ja viestintätiimeistä. Myös ylin johto osallistui hankkeeseen.

Menetelmät

Hankkeen keskeiset menetelmät olivat muotoiluajattelusta ammentava yhteiskehittäminen, monimuotoinen oppiminen sekä empiirisen tutkimustiedon, moraalifilosofian ja arjen kokemusten dialogi. IT-alan vastuullisuutta ei tietääksemme ole muualla kehitetty aiemmin vastaavista lähtökohdista. Hankkeen jakautui kolmeen vaiheeseen; 1) ymmärryksen keräämiseen, 2) toimintamallien yhteiskehittämiseen ja 3) toimintamallien pilotoimiseen ja iteroimiseen.

Vaikuttavuus

Hankkeessa luotiin syvällinen käsitys siitä, mitä IT-alan eettinen toimintakyky on, ja mitä sen edistäminen edellyttää. Toimintamallissa on kolme näkökulmaa: 1) skaalautuva eettisen toimintakyvyn koulutus, joka lisää laajasti koko henkilöstön osaamista, 2) Ethics experts -toiminta kokoaa yhteisön, joka kehittää eettisestä osaamista lisäarvoa, ja 3) Ethics desk -ryhmä, joka tarjoaa tukea vaikeimpiin eettisiin pohdintoihin. Lisäksi kehitettiin arviointityökalu.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke luo uraauurtavasti edellytyksiä eettisen digitalisaation edellyttämien kyvykkyyksien kehittämiseen Suomessa IT-alalla. Menetelmä on kuvattu loppuraportissa, ja tulokset leviävät myös Goforen ja CoHumansin verkostojen, liiketoiminnan ja viestinnän kautta. Eettisen toimintakyvyn lähestymistapa ja kehittämismenetelmät soveltuvat hyödynnettäviksi myös muissa asiantuntijaorganisaatioissa. Vastaavaa etiikan teoriaa ja työelämän käytäntöä silloittavaa lähestymistapaa ei tätä ennen ole ollut.

Aineisto

Anna Seppänen & Anni Heliste, CoHumans Oy. Eettisen digitalisaation kyvykkyyksiä rakentamassa. Organisaation eettisen toimintakyvyn kehittäminen Goforella. Loppuraportti. 2022. Avaa