Eettisen toimintakyvyn kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
210364

Hakija
Gofore Oyj

Toteuttaja
CoHumans Oy

Lisätietoja
Kristiina Härkönen
kristiina.harkonen@gofore.com

Toteutusaika
1.10.2021 - 16.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
5.10.2021
27 205 euroa

Kokonaiskustannukset
54 410 euroa

Tiivistelmä

Hankkeessa luodaan ja testataan malli, jonka avulla vahvistetaan teknologiayhtiö Goforen eettistä toimintakykyä. Eettisen toimintakyvyn käsite on työelämässä tuore: tässä hankkeessa luodaan ensimmäistä kertaa käytännön kehittämistyön kautta ymmärrystä siitä, mitä eettinen toimintakyky on asiantuntijatyön arjessa. Eettinen toimintakyky tukee organisaation kykyä menestyä kompleksisessa toimintaympäristössä ja osallistua yhteiskunnan kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kristiina Härkönen