EGPA, the 35th Annual Conference of the European Group for Public Administration, 11. – 13.9.2013, Iso-Britannia

Hanketiedot

Hankenumero
113191

Hakija
Ismo Lumijärvi

Toteuttaja
Ismo Lumijärvi

Lisätietoja
Ismo Lumijärvi
ismo.lumijarvi@uta.fi

Toteutusaika
10.9.2013 - 15.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2013

Tiivistelmä

Hankkeessa on tarkoituksena kuvata, miten strateginen johtamisajattelu on tominut viime vuosina kunnissa. Millaiseen teoreettiseen kehykseen kuntien strateginen ajattelu nojaa? Millainen rooli siinä on henkilöstöllä, kehittäjillä, poliittisilla päättäjillä, virkamiesjohdolla, palvelujen käyttäjillä sekä kuntalaisilla? Millaisia ongelmia ja esteitä esiintyy strategisen johtamisen oppien soveltamisessa? Aineistona ovat viiden kaupungin (Tampere, Turku, Jyväskylä, Lahti ja MIkkeli) virkamiesjohdon, kehittäjien sekä henkilöstön edustajien haastattelut. Lisäksi kyseisten kaupunkien valtuutetuille osoitettiin kysely. Tulokset osoittavat, ettei ole periaatteeellisia esteitä yleisten stretegisen johtamisen oppien soveltamiselle kuntien johtamisessa. Nykyisessa tilanteessa kuitenkin korostuu monimutkaisuuden hallinta. Demokraattiset aspektit vaativat huomioimista, samoin palvelujen käyttäjien ja kuntalaisten osallistuminen. Valtuutettujen asemaa tulisi vahvistaa suunnitteluprosessiin osallistujina. Strategisen kehittämisen tulisi olla myös osallistuvampaa. Nopeasti muuttuva ja arvaamaton kuntien toimintaympäristö edellyttää ketterämpää, joustavampaa, hajautetumpaa sekä henkilöstölähtöisempää strategisen johtamisen mallia.

Tulokset esitetään EGPA-konferenssissa Edinbourghissa, 11-13.9.2013. Esitys toimitetaan TSR:lle, se on saatavissa sähköisenä konferenssin sivuilta ja tekijöiltä. Esitys on nimeltään: ”The adaptation of strategic management in municipalities.” (Lumijärvi-Leponiemi)

Hankkeen vastuuhenkilö

Ismo Lumijärvi