Eikö pelitä? Digitaaliset pelit ja pelillisyys työssä

Hanketiedot

Hankenumero
116429

Hakija
Anu Järvensivu

Toteuttaja
Anu Järvensivu

Lisätietoja
Anu Järvensivu
anu.jarvensivu@tuni.fi

Toteutusaika
1.2.2017 - 31.10.2017

Työsuojelurahaston päätös
21.11.2016
10 000 euroa

Kokonaiskustannukset
10 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2017

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena tutkia pelillisyyttä ja digipelien mahdollisuuksia suomalaisessa työelämässä sekä samalla rakentaa uudenlainen digitaaliseen alustaan perustuva, vuorovaikutteinen ja ketterä tapa tuottaa uutta tutkimustietoa työelämästä ja julkaista sitä yleistajuisesti nopealla aikataululla yhteistyössä ammattitoimittajan kanssa. Tarkoituksena on samalla innostaa pelikehittäjiä ja työelämäasiantuntijoita työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevien pelien kehittämiseen ja käyttöönottoon ”puhuttamalla” suurta yleisöä ja asiantuntijoita Puhuttamo-verkkolehden tarjoamalla foorumilla.
Toteutustavasta johtuen hankkeen tulokset ovat yleisesti nähtävillä ja käytettävissä kutakuinkin välittömästi niiden synnyttyä. Ensimmäiset olemassa olevaan tutkimustietoon pohjaavat tekstit julkaistaan verkkolehdessä hankkeen alkaessa. Näiden avulla innostetaan aiheeseen liittyvää keskustelua sosiaalisessa mediassa sen eri foorumeilla. Samalla toteutetaan kysely Puhuttamo-sivustolla.

Syksyllä 2017 julkaistaan hankkeen aikana syntynyttä uutta tietoa, joten olennaiset tuotokset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä hankkeen loppuessa. Tutkimuksesta kirjoitettavat tieteelliset artikkelit julkaistaan kyseisten lehtien aikataulujen mukaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anu Järvensivu

Tiedote

Työelämäpelit eivät vielä pelitä: pelillisyys on yhä vieras ilmiö työpaikoilla

31.10.2017

Digitaalisia pelejä tai pelillistämistä käytetään niukalti hyväksi suomalaisilla työpaikoilla. Kiinnostusta peleihin kyllä löytyisi, kertoo työelämätutkija Anu Järvensivun tekemä kartoitus. Pelikehityksen ja työelämän asiantuntemuksen mallimaassa tarvittaisiin nyt osaamisen yhdistämistä ja rohkeita avauksia.

Dosentti Anu Järvensivu on kartoittanut suomalaisten kokemuksia ja näkemyksiä työelämän kehittämiseen suunnatuista digitaalisista peleistä eli työelämäpeleistä.

– Digitaalisten pelien ja pelillistämisen hyödyntäminen työelämän kehittämisessä ja pelillistämisen tunnettuus on Suomessa vähäistä, Järvensivu summaa kartoituksen pääviestin.

Peleistä toivotaan oppia ja ymmärrystä

Järvensivu selvitti Työsuojelurahaston stipendin tuella kokemuksia työelämäpeleistä keskusteluilla alalla toimivien kanssa sekä kyselyllä, johon vastasivat Puhuttamo-verkkolehden lukijat.

Kyselyn vastaajista harvoilla oli kokemuksia työelämäpeleistä, mutta lähes kaikki olivat kiinnostuneita kokeilemaan niitä.

Peleihin liitettiin myös monenlaisia toiveita ja mahdollisuuksia. Niiden nähtiin erityisesti auttavan monin tavoin oppimisessa.

– Niin ikään peleissä miellettiin olevan potentiaalia yhteisöllisyyden, työilmapiirin, osallisuuden, eri näkökulmien esiin saamisen ja ymmärtämisen sekä innovatiivisuuden edistämisessä, Järvensivu kertoo.

Myös joitakin uhkia vastaajat näkivät pelillisyydessä, kuten työstä vieraantumisen tai ajan valumisen hukkaan.

– Työn tekeminen ja pelaaminen miellettiin selvästi erillisiksi asioiksi, Järvensivu huomauttaa.

Lisää hyviä esimerkkejä kaivataan

Kysely ja haastattelu vahvistivat Järvensivun mukaan näkemystä, että työelämäpelimarkkinat ovat Suomessa kehittymättömät.

– Vaikka asiantuntemusta löytyisi niin työelämän kehittämiseen kuin digitaaliseen pelikehitykseenkin, nämä eivät juurikaan ole yhdistyneet, Järvensivu kertoo selittäväksi tekijäksi.

Digitaalisten työelämäpelien markkinoiden kehittyminen vaatisi lisää hyviä esimerkkejä ja varsinaisia alan läpilyöntejä.

Nykyisellään pelejä ja niistä kertomista varjellaan liiketoiminnallisista intresseistä johtuen.

Järvensivun mukaan yleisesti saatavilla oleva pieni testipeli saattaisi kuitenkin olla kokeilemisen arvoinen ja avata alan markkinoita.

– Haasteista huolimatta Suomen mahdollisuudet kehittyä digitaalisen pelillisyyttä hyödyntävän työelämän kehittämisen kärkimaaksi ovat maailman huippua. Toivottavasti emme tässä asiassa jää odottamaan esimerkkiä toisilta, Järvensivu kannustaa.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Tekstejä pelilillistämisestä Puhuttamo-verkkolehdessä http://www.puhuttamo.fi/

Esimerkiksi tekstit: Kuulostaako tutulta? Näin pelillistäminen voi mennä pieleen. http://www.puhuttamo.fi/tyo/kuulostaako-tutulta-nain-pelillistaminen-menna-pieleen/. http://http://www.puhuttamo.fi/tyo/kuulostaako-tutulta-nain-pelillistaminen-menna-pieleen/

Tätä on pelillistäminen Suomen työelämässä, pistetaulukoista pakopeleihin http://www.puhuttamo.fi/tyo/tata-pelillistaminen-suomen-tyoelamassa-pistetaulukoista-pakopeleihin/

Koukussa toimisto-ohjelmaan – ei voi olla totta! http://www.puhuttamo.fi/tyo/koukussa-toimisto-ohjelmaan-totta/

Voiko hauska olla hyödyllistä? http://www.puhuttamo.fi/tyo/voiko-hauska-hyodyllista/

Miksi Suomi ei lyö läpi digitaalisissa työelämäpeleissä? http://www.puhuttamo.fi/tyo/suomi-lyo-lapi-digitaalisissa-tyoelamapeleissa/