Ekspatriaattien sosiaalinen tuki ja komennuksen keskeytyshalukkuus

Hanketiedot

Hankenumero
180189

Hakija
Liisa Mäkelä

Toteuttaja
Liisa Mäkelä

Lisätietoja
Liisa Mäkelä
liisa.makela@uwasa.fi

Toteutusaika
9.8.2019 - 13.8.2019

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
1 500 euroa

Kokonaiskustannukset
3 217 euroa

Tiivistelmä

Ekspatriaattiuden keskeyttäminen on yrityksille erittäin kallista ja ekspatriaateille itselleen vaikea työelämään liittyvä kokemus. Esiteltävä tutkimus tarkastelee suomalaisten ekspatriaattien saamaa sosiaalista tukea organisaatiossa ja sen yhteyttä ekspatriaattiuden keskeyttämishalukkuuteen. Tutkimuksemme osoittaa että ostrakismi, eli sosiaalisen lähityöyhteisön ulkopuolelle suljetuksi joutuminen on vahvin keskeyttämishaluja lisäävä tekijä ja edes organisaation tuki tai esimieheltä saatu tuki ei suojaa sen negatiivisiltä vaikutuksilta. Koettu organisaatiolta saatu tuki itsessään vähentää keskeyttämishaluja, mutta esimieheltä saadulla tuella ei löydetty olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä ekspatriaatiuden keskytyshalukkuuteen.

Keskeyttämishalukkuuteen liittyvien taustatekijöiden tutkimusta tarvitaan että voidaan entistä paremmin ymmärtää keskeyttämisen syitä. Näin organisaatioissa voitaisiin rakentaa parempia tukikäytänteitä kansainvälistä henkilöstöäkin ajatellen, ja ymmärtää mihin seikkoihin organisaatioissa tulee erityisesti kiinnittää huomiota. Ekspatriaateille tai ulkomailla työskentelyä suunnitteleville henkilöille tämä tutkimus tuo erityisesti ymmärrystä siitä, millaisen sosiaalisen tukiverkoston rakentaminen työn kontekstissa on ensiarvoisen tärkeää.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Mäkelä