Elektroninen väkivallan riskinhallintamalli Suomessa: pilottitutkimus neljällä sairaalaosastolla

2023 IAFMHS (International Association of Forensic Mental Health Systems) CONFERENCE, 20.-22.06.2023 Sydney, Australia

Hanketiedot

Hankenumero
220451

Hakija
Tella Lantta

Toteuttaja
Tella Lantta

Lisätietoja
Tella Lantta
tejela@utu.fi

Toteutusaika
17.6.2023 - 2.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 854 euroa

Tiivistelmä

Esitys perustuu hankkeen ’Tehokkaampaa väkivallan riskinhallintaa psykiatrisille sairaalaosastoille – eDASA APP FI’ ensimmäisiin tuloksiin. Hankkeessa selvitetään, onko potilastietojärjestelmään integroitu väkivallan riskinhallinnan ohjaava malli eDASA APP tehokas työväkivallan ehkäisyssä. Esityksessä kuvataan Australiassa kehitetyn mallin muokkaaminen Suomen oloihin yhteiskehittämisen metodilla yhdessä suomalaisten hoitajien ja kokemusasiantuntijoiden kanssa sekä mallin pilotointi osastoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tella Lantta