Elintapaohjauksen avut ja esteet vyötärölihavilla kuorma- ja linja-auton kuljettajilla

Hanketiedot

Hankenumero
116040

Hakija
Jatta Puhkala

Toteuttaja
Jatta Puhkala

Lisätietoja
Jatta Puhkala
jatta.puhkala@uta.fi

Toteutusaika
30.4.2016 - 16.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
19.2.2016
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 200 euroa

Tulokset valmistuneet
16.5.2016

Tiivistelmä

Matka kohdistuu kansainväliseen lihavuuskokoukseen, International Congress on Obesity, joka pidetään Vancouverissa 1.-4.5.2016. Posteriesitykseni käsittelee elintapaohjauksen toteutettavuutta ja elintapamuutosten koettuja edistäjiä ja esteitä kaukoliikenteen kuorma- ja linja-auton kuljettajilla, ”Facilitators and barriers of lifestyle counseling in overweight truck and bus drivers”.

Tavoitteena on vaihtaa tietoa ja kokemuksia ammattikuljettajien elintapaohjauksesta, terveydentilasta ja työkyvystä, sekä tutustua tuoreimpaan lihavuustutkimukseen. Verkostoituminen ja tutkimustieto antavat työkaluja ja näkökulmia ammattikuljettajien ja työterveyshuollon henkilöstön koulutukseen ja ohjausmateriaalien tuottamiseen, tutkimusjulkaisuihin ja työn alla olevaan väitöskirjaan.

Ammattikuljettajien laihdutuksen vaikutus työvireyteen (Metrimies-tutkimus) oli UKK-instituutissa vuosina 2009-2012 toteutettu
satunnaistettu elintapainterventio, johon rekrytoitiin 113 vyötärölihavaa miespuolista kaukoliikenteen kuljettajaa. Siihen kuului
vuoden kestoinen, strukturoitu, yksilöllinen ravinto-, liikunta- ja uniohjaus (7 tapaamista ja 6 puhelinkontaktia). Tavoitteena oli
laihtuminen ja vireyden parantuminen, ja tätä kautta työvireyden ja liikenneturvallisuuden paraneminen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jatta Puhkala

Tiedote

Kuljettajien elintavat paranivat ohjauksella ja läheisten tuella

16.5.2016

Vuoden mittainen elintapaohjaus paransi ammattikuljettajien
ruokavalio- ja liikuntatottumuksia. Kuljettajien elintapojen
kohentamista tukivat ohjauksen ohella perheen ja ystävien tuki sekä
oma vireyden paraneminen.

UKK-instituutin laihdutustutkimus osoitti myös huoltoasemien
laadukkaan ruokatarjonnan tukevan muutosta.

Vuosina 2009–2012 tehdyn tutkimuksen mukaan elintapamuutoksia
haittasivat työajat, vaivat ja vamma sekä omat tai perheen
asenteet.

Kuljettajien ruokavaliotavoitteet liittyivät yleisimmin
ateriarytmiin ja lautasmalliin sekä kasvisten, hedelmien ja
marjojen käyttöön. Tutkittujen tavallisin liikuntamuoto oli
kävely.

Yksi tutkimuksen tekijöistä, TtM
Jatta Puhkala, esitteli tutkimuksen tuloksia
kansainvälisessä lihavuuskongressissa, The XIII International
Congress on Obesityssä. Kongressi pidettiin 1.–4.5.2016
Vancouverissa, Kanadassa.

Puhkala käsitteli posteriesityksessään elintapamuutosten
koettuja edistäjiä ja esteitä kaukoliikenteen kuorma- ja
linja-auton kuljettajilla, otsikolla ”Facilitators and barriers of
lifestyle counseling in overweight truck and bus drivers”.

Pienet, arkeen osuvat ratkaisut toimivat

Kongressissa pohdittiin keinoja, joita voitaisiin tarjota
ammattikuljettajien tyyppisille haastaville kohderyhmille
elintapojen muutoksiin. Puhkalan mukaan ratkaisujen on oltava
riittävän pieniä, yksilöllisiä ja arkeen osuvia.

Työsuojelurahasto rahoitti Puhkalan osallistumista kongressiin
matkastipendillä.

Toimittaja
Camilla Lehtinen

Aineisto

Abstract Aittasalo M, Mansikkamäki K, Tokola K, Kukkonen-Harjula K, Fogelholm. M.Facilitators and barriers of lifestyle counseling in overweight truck and bus drivers Puhkala. 2016. Konferenssin verkkosivut Linkki tutkimuksen sivuille Avaa

Posteri

Puhkala J, Aittasalo M, Mansikkamäki K, Tokola K, Kukkonen-Harjula K, Fogelholm. MFacilitators and barriers of lifestyle counseling in overweight truck and bus drivers. 2016. Avaa