Elintarviketeollisuuden tulevaisuuden tuotantotilojen ja toiminnan suunnittelu – HKScanin Kariniemen tuotantolaitos

Hanketiedot

Hankenumero
116086

Hakija
HKScan Finland Oy

Toteuttaja
HKScan Finland Oy

Lisätietoja
Marita Jaatinen
marita.jaatinen@hkscan.com

Toteutusaika
1.2.2016 - 31.8.2018

Työsuojelurahaston päätös
7.3.2016
42 159 euroa

Kokonaiskustannukset
92 897 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2022

Tiivistelmä

Hanke toteutetaan HKScan Finland Oy:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Uuden tuotantotilan suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon kylmässä työskentelyn erityispiirteet ja pyritään näin optimoimaan työkykyyn vaikuttavat tekijät sekä vähentämään tai ehkäisemään työntekijöiden terveysongelmia. Tavoitteena on parantaa työolosuhteita ja työhyvinvointia merkittävästi, sekä pienentää tapaturmariskiä. Hankkeessa pyritään löytämään hyviä ratkaisuja sekä toimintatapoja muuttamalla että teknisin ratkaisuin. Hankkeessa keskitytään työskentelyolosuhteiden parantamiseen sekä olosuhteiden aiheuttaman kuormituksen minimoimiseen. Painopistealueita ovat ergonomia, kylmässä työskentely sekä työn tauotus.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marita Jaatinen

Aineisto

Aaltonen Tero, HKScan Finland Oy, Rissanen Sirkka, Työterveyslaitos. Elintarviketeollisuuden tulevai-suuden tuotantotilojen ja toiminnan suunnittelu – HKScanin Kari-niemen tuotantolaitos. Loppuraportti. 7.2.2019 Avaa