eLuontoluotsi työhyvinvoinnin tueksi (eLulu)

Hanketiedot

Hankenumero
200438

Hakija
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Minna Pietikäinen
minna.pietikainen@laurea.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 31.12.2021

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
45 000 euroa

Kokonaiskustannukset
69 864 euroa

Tiivistelmä

eLulu-palvelu fokusoituu kaupunkiympäristöön ja työhyvinvointiin. eLulu pohjaa ajankohtaiseen teoreettiseen tietoon ja yrityspilotteihin. eLulu-palvelu tuo luonnon hyvinvointivaikutukset osaksi kaupunkilaisen työpäivää ja työntekijän työpöydälle. Tällaista tutkimukseen pohjautuvaa virtuaalisesti vapaasti saatavaa e-palvelua ei ole olemassa. Työelämän muutos ja pandemian myötä tapahtunut etätyön ja luonnossa liikkumisen lisääntyminen tekevät hankkeesta erityisen ajankohtaisen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Minna Pietikäinen