Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä

Hanketiedot

Hankenumero
200022

Hakija
Porvoon kaupunki

Toteuttaja
Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Lisätietoja
Mervi Makkonen
mervi.makkonen@porvoo.fi

Toteutusaika
1.4.2020 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.5.2020
14 681 euroa

Kokonaiskustannukset
29 362 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohdat perustuvat tutkimuksiin sekä sosiaalityöntekijöiden kokemista haasteista asiakastyössä mikä vaikuttaa heidän työhyvinvointiin että tutkimuksiin jotka tarjoavat erilaisia ratkaisumalleja tähän. Hankkeen tavoite on tukea sosiaalityön ammattilaisia tarjoamalla ratkaisumalleja negatiivisten tunteiden prosessointiin, ymmärtämiseen ja käsittelyyn ja siten tarjota keinoja sosiaalityöntekijöiden ammatilliseen kehittämiseen ja sen kautta työhyvinvoinnin lisäämiseen. Menetelmänä käytetään professori Karen Healyn tutkimustuloksia ja ratkaisumalleja sekä muita tutkimusperustaisia käytännön malleja. Hanke toteutetaan verkostoprosessin mallin mukaan; perustetaan kolme verkostoa, yhdessä verkostossa osallistuu enintään kymmenen henkilöä. Verkostotapaamiset rakennetaan ja muokataan osallistujien tarpeiden mukaan. perustetaan sekä suomen- että ruotsinkieliset verkostot. Osallistujat ovat itäisen-Uudenmaan suomen- ja ruotsinkieliset sosiaalityöntekijät. Hanke etenee verkostoprosessin mukaisesti, järjestetään kuusi verkostotapaamista ja seminaari. Verkostotapaamisissa käydään läpi mm. emotionaalisen älykkyyden harjoittaminen ja käyttäminen sosiaalityössä, kollaboratiivinen kommunikointi, luottamuksen rakentaminen ja fyysiset ja emotionaaliset voimavarat. Hankkeen tavoitetut hyödyt ovat työssäjaksamisen lisääminen ja siten myös työhyvinvoinnin lisääminen tarjoamalla osallistujille työkaluja juuri heidän työssään kokeneille haasteille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Makkonen