Emotionaalisesti lahjakas sosiaalityöntekijä

Hanketiedot

Hankenumero
200022

Hakija
Porvoon kaupunki

Toteuttaja
Aktiebolaget Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Lisätietoja
Mervi Makkonen
mervi.makkonen@porvoo.fi

Toteutusaika
1.4.2020 - 31.3.2021

Työsuojelurahaston päätös
5.5.2020
14 681 euroa

Kokonaiskustannukset
29 362 euroa

Tulokset valmistuneet
24.3.2021

Tiivistelmä

Hankkeen lähtökohdat perustuvat tutkimuksiin sekä sosiaalityöntekijöiden kokemista haasteista asiakastyössä mikä vaikuttaa heidän työhyvinvointiin että tutkimuksiin jotka tarjoavat erilaisia ratkaisumalleja tähän. Hankkeen tavoite on tukea sosiaalityön ammattilaisia tarjoamalla ratkaisumalleja negatiivisten tunteiden prosessointiin, ymmärtämiseen ja käsittelyyn ja siten tarjota keinoja sosiaalityöntekijöiden ammatilliseen kehittämiseen ja sen kautta työhyvinvoinnin lisäämiseen. Menetelmänä käytetään professori Karen Healyn tutkimustuloksia ja ratkaisumalleja sekä muita tutkimusperustaisia käytännön malleja. Hanke toteutetaan verkostoprosessin mallin mukaan; perustetaan kolme verkostoa, yhdessä verkostossa osallistuu enintään kymmenen henkilöä. Verkostotapaamiset rakennetaan ja muokataan osallistujien tarpeiden mukaan. perustetaan sekä suomen- että ruotsinkieliset verkostot. Osallistujat ovat itäisen-Uudenmaan suomen- ja ruotsinkieliset sosiaalityöntekijät. Hanke etenee verkostoprosessin mukaisesti, järjestetään kuusi verkostotapaamista ja seminaari. Verkostotapaamisissa käydään läpi mm. emotionaalisen älykkyyden harjoittaminen ja käyttäminen sosiaalityössä, kollaboratiivinen kommunikointi, luottamuksen rakentaminen ja fyysiset ja emotionaaliset voimavarat. Hankkeen tavoitetut hyödyt ovat työssäjaksamisen lisääminen ja siten myös työhyvinvoinnin lisääminen tarjoamalla osallistujille työkaluja juuri heidän työssään kokeneille haasteille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Makkonen

Tiedote

Emotionaalisesti taitava sosiaalityöntekijä

24.3.2021

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tukea sosiaalityön ammattilaisia tarjoamalla ratkaisumalleja haastavien tunteiden prosessointiin, ymmärtämiseen ja käsittelyyn ja siten tarjota keinoja sosiaalityöntekijöiden ammatilliseen kehittymiseen ja sen kautta työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Lähtökohdat

Sosiaalityöntekijöiden henkistä rasitusta selitetään mm. työn vaativuudella, psyykkisellä kuormittavuudella ja asiakkaiden traumaattisilla kokemuksilla sekä puutteellisilla taidoilla miten kohdata vaikeita tunteita ja kokemuksia työssä. Tutkimusperustana käytettiin professori Karen Healyn kehittämää mallia ja tutkimustuloksia (Healy, Karen 2018: The skilled Communicator in Social Work) ja VTM, laillistettu sosiaalityöntekijä, Marina Bergman-Pyykkönen toimi kehittäjä-suunnittelijana hankkeessa.

Kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmä oli Porvoon, Sipoon ja Loviisan sosiaalityöntekijät.

Menetelmät

Verkostotapaamisissa käytiin läpi Karen Healyn kehittämää mallia ja muita ratkaisumalleja vaikeiden tunteiden prosessointiin, ymmärtämiseen ja käsittelyyn. Teemoina oli mm. emotionaalisen älykkyyden käyttäminen sosiaalityössä, kollaboratiivinen kommunikointi, luottamuksen rakentaminen ja fyysiset ja emotionaaliset voimavarat. Toteutettiin kolme verkostoa (1 ruotsinkielinen, 1 kaksikielinen ja 1 suomenkielinen), jokaisella verkostolla oli 5 tapaamista.

Vaikuttavuus

Tavoitteena oli tarjota ratkaisumalleja sosiaalityöntekijöille vaikeiden tunteiden prosessointiin, ymmärtämiseen ja käsittelyyn ja edistämään työssäjaksamista ja työhyvinvointi. Erityisesti vastavalmistuneet sosiaalityöntekijät hyötynevät hankkeen aikana läpikäydyistä ja kehitetyistä ratkaisumalleista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Keskeisimmät tulokset kerättiin hankkeen aikana kirjaan Marina Bergman-Pyykkönen och Veronica Salovaara: Den emotionellt kompetenta socialarbetaren: en liten bok om känslor och kommunikation i socialt arbete, FSKC Rapporter 1/2021 ja tätä kirjaa voidaan hyödyntää jatkossa työpaikoilla (https://fskc.fi/publikationer/projektrapporter/).

Aineisto

Marina Bergman-Pyykkönen & Veronica Salovaara. Den emotionellt kompetenta socialarbetaren: en liten bok om känslor och kommunikation i socialt arbete. FSKC Rapporter 1/2021
ISBN 978-952-7078-30-3 (PDF) Avaa

Seminaariesitys Avaa

seminaariesitys tulokset, svenska Avaa

Seminaariesitys tulokset, suomeksi Avaa

Veronica Salovaara & Marina Bergman-Pyykkönen. Projektrapport:’Den emotionellt kompetenta socialarbetaren’ – en nätverksprocess för socialarbetare i Östra Nyland. 2021

Veronica Salovaara & Marina Bergman-Pyykkönen Avaa