Encountering diffencence. The experience of Nordic highly-skilled temporary migrants in India -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
111320

Hakija
Nicol Foulkes Savinetti

Toteuttaja
Nicol Foulkes Savinetti

Lisätietoja
Nicol Foulkes Savinetti
nf@globaleuropeans.com

Toteutusaika
1.2.2012 - 1.6.2012

Työsuojelurahaston päätös
27.10.2011
7 000 euroa

Kokonaiskustannukset
7 000 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2012

Tiivistelmä

Under globalization, we see a transformation in the way we work as technological advancement both permits us and forces us to change the manner in which we use time and space in our professional and personal lives. Seconded workers and their accompanying partners are ideal-type citizens in Europe – mobile, highly skilled, highly educated knowledge workers; one would imagine that their citizenship status is secure as they are productive citizens. However, under globalization, traditional methods of achieving and maintaining full citizenship are challenged by space and mobility. The thesis addresses the stratification in citizenship that exists among Nordic citizens who relocate to a country outside the EU for temporary periods for work.

In 2009, I carried out 29 semi-structured interviews with secondee’s and partners thereof who had relocated from Finland and Denmark (and for comparative purposes UK, Germany and the Netherlands) to Bangalore, Delhi and Mumbai in order to investigate how their citizenship is affected and constituted divergently under secondment. I also attended professional and social networking events for expats and created a website for the project, Global Europeans. Preliminary results indicate that Nordic citizens are exposed to increased risk in various aspects of their professional and personal lives despite being in a position of privilege, and that they respond quite differently to similar cultural and environmental challenges they face.

Hankkeen vastuuhenkilö

Nicol Foulkes Savinetti

Tiedote

Työnantajalta kaivataan tukea Intian komennuksella

1.6.2012

Intiaan työkomennukselle lähetetyt suomalaiset työntekijät ja
heidän puolisonsa kaipaavat komennuksella ollessaan tukea
työnantajaltaan, todetaan Tampereen yliopistossa tarkastetussa
väitöstutkimuksessa.

Tutkija
Nicol Foulkes Savinettin sosiaalipolitiikan
väitöstutkimus toteaa, että suomalaiset lähetetyt työntekijät ja
heidän puolisonsa voivat säilyttää Suomen kansalaisuutensa ja
oikeutensa sosiaaliturvaan niin kauan kun heidät lähettäneen
työnantajan toimisto sijaitsee Suomessa tai lähetty työntekijä
pitää pysyvän osoitteensa Suomessa.

Sekä työsuhteessa olevat työntekijät että mukaan lähteneet
puolisot ovat riippuvaisia Intiassa asuessaan lähettävän yrityksen
tuesta. He pitävät tukea tärkeänä.

Matkalla mukana oleva puoliso menettää oikeutensa suomalaiseen
sosiaaliturvaan, jos hänen pysyvä osoitteensa ei ole Suomessa tai
jos hän ottaa vastaan töitä Intiassa. Tutkimuksen mukaan puolison
mukana matkustaneet puolisot olivat neuvokkaita sääntöjen kanssa
eläessään työstämällä muita aktiviteetteja kuten vapaaehtoistyötä
tai hyödyntäen aikaa perheen piirissä tai muiden harrastusten
parissa.

Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten ja tanskalaisten
lähetettyjen korkeakoulutettujen työntekijöiden ja heidän
puolisoidensa sosiaalista kansalaisuutta ja sosiaaliturvaa, kun
pariskunnat muuttavat Intian miljoonakaupunkeihin, kuten
Mumbaihin.

Molemmista maista tulevat kansalaiset uskoivat, he olisivat
oikeutettuja hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvaan palatessaan
kotimaahan ja tarvitessaan hyvinvointipalveluita, vaikka kaikissa
tapauksessa tilanne ei näin olisikaan. Tässä asiassa ei ollut
eroja naisten ja miesten välillä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Pohjoismaiden kansalaiset
ilmentävät useita erilaisia kansalaisuuden tapoja muuttaessaan
Intiaan. Osa Intiaan muuttaneista koki paikalliset sosiaaliset olot
positiivisesti, osa ei. Lähettäneet yritykset olivat hyvin
erilaisia tuen antajina. Lähetetyt työntekijät ja heidän puolisonsa
kaipasivat tukea etenkin komennuksen alkuvaiheessa.

Työsuojelurahasto on tukenut Foulkes Savinettin
väitöstutkimusta.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Foulkes Savinetti, Nicol. 2015. Encountering Difference. The experience of highly skilled Nordic citizens in India. Acta Universitatis Tamperensis 2060 ISBN (print) 978-951-44-9815-2 Acta Electronica Universitatis Tamperensis 1552 ISBN (pdf) 978-951-44-9816-9 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9816-9 Avaa