Enemmän aikaa varhaiskasvatustyölle Lean-menettelyn avulla

Hanketiedot

Hankenumero
220243

Hakija
Norlandia Päiväkodit Oy

Toteuttaja
Roninworks Oy

Lisätietoja
Miia Kollin
miia.kollin@norlandia.com

Toteutusaika
17.10.2022 - 31.1.2023

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2022
9 000 euroa

Kokonaiskustannukset
18 000 euroa

Tiivistelmä

Kehittämishanke tavoittelee lisää aikaa varhaiskasvatustyölle Lean-ajattelun avulla. Tavoitetta lähestytään työympäristön tehokkaammalla suunnitelulla, turhien työvaiheiden minimoimisella ja tiedonkulkua parantamalla. Hukka-aikaa vähentämällä vapautetaan aikaa kasvatustyöhön lapsille ja yhteistyöhön lasten huoltajien kanssa. Hanke toteutetaan kokeneen Lean-ajattelun omaavan asiantuntijan tutkimana ja ohjaamana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Kollin