Energiantuotannossa ja -varastoinnissa käytettävien grafeeniperäisten nanomateriaalien vaaranarvio (GraphHazard) – SAFERA

Hanketiedot

Hankenumero
200338

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Julia Catalan Rodriguez
julia.catalan@ttl.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.6.2023

Työsuojelurahaston päätös
20.10.2020
118 000 euroa

Kokonaiskustannukset
198 000 euroa

Tiivistelmä

Grafeenipohjaisten materiaalien vaaranarvio edellyttää kehittyneiden nanomateriaalien testaamiseen soveltuvia tutkimusmenetelmiä. GrapHazard -hankkeessa selvitetään, mitkä toimintamekanismit ja materiaaliominaisuudet ovat yhteydessä grafeenimateriaalien toksisuuteen. Soluviljelmiin perustuvia testejä arvioidaan vertaamalla tuloksia samoille materiaaleille altistuneiden työntekijöiden biomonitorointidataan. Tulokset auttavat asettamaan työperäisen altistuksen raja-arvot grafeenimateriaaleille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Julia Catalan Rodriguez